Erik Théeden: "Vi eftersträvar öppenhet och högt i tak på FI"

Leadership, Supervision
Erik Thedéen
Vi har ställt några frågor till Erik Théeden, generaldirektör på Finansinspektionen, kring ledarskap, hållbarhet och framtida utmaningar. Läs hans svar i den här artikeln.

Samtykke kan ikke være behandlingsgrunnlag for helseopplysninger som er nødvendig å behandle for å kunne inngå en forsikringsavtale som krever helsevurdering

Roy Johansen
Advokat Roy Johansen, Frende, gir i denne artikkelen et bearbeidet sammendrag av et par kapitler i hans nylig utgitte bok om behandling av kundeopplysninger i forsikring i lys av GDPR og taushetsplikt.

Analyse af praksis om anerkendelse af PTSD hos hjemvendte soldater

Med dette nummer af Nft præsenteres en omfattende analyse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens praksis i 45 sager om anerkendelse af PTSD som erhvervssygdom hos hjemvendte soldater. Emnet er ikke kun interessant i forhold til soldater, men PTSD rammer også mange andre mennesker.

All articles in this issue

Fyrtioåringen som utmanar

Fyrtioåringen som utmanar

Konsumenternas Försäkringsbyrå har fyllt 40 år under 2019. Vad har man uppnått under de fyra gångna decennierna? Vi har frågat Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för byrån.

Aktivera outnyttjade resurser för att bygga ett säkert och tryggt samhälle

Aktivera outnyttjade resurser för att bygga ett säkert och tryggt samhälle

Trygghetskommissionen tillsattes av Svensk Försäkring i juni 2017 och hade till uppgift att ge förslag på åtgärder för att motverka vardagsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. I kommissionens direktiv angavs tre områden som försäkringsbranschen identifierat som särskilt problematiska – utsatta områden, internationella brottsnätverk och bedrägerier. I artikeln presenteras några av de förslag som kommissionen arbetade fram för de olika problemområdena.

Aktuelle udviklingstendenser i forsikringsbranchen – nordisk stipendiatkonference

Aktuelle udviklingstendenser i forsikringsbranchen – nordisk stipendiatkonference

Category: Others |

Den 25-27. september 2019 var den Suomen Vakuutusyhdistys ry (Försäkringsföreningen i Finland) værter for den årlige nordiske stipendiatudveksling mellem forsikringsforeningerne i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Forsikringsforeningen havde tildelt stipendier til fire ansatte i de danske forsikringsselskaber

Samtykke kan ikke være behandlingsgrunnlag for helseopplysninger som er nødvendig å behandle for å kunne inngå en forsikringsavtale som krever helsevurdering

Samtykke kan ikke være behandlingsgrunnlag for helseopplysninger som er nødvendig å behandle for å kunne inngå en forsikringsavtale som krever helsevurdering

Advokat Roy Johansen, Frende, gir i denne artikkelen et bearbeidet sammendrag av et par kapitler i hans nylig utgitte bok om behandling av kundeopplysninger i forsikring i lys av GDPR og taushetsplikt.

Erfarenheter av de stora skogsbränderna

Erfarenheter av de stora skogsbränderna

Jesper Boqvist, operativ chef på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, berättar i artikeln om de erfarenheter man har kunnat dra av de stora skogsbränderna 2014 respektive 2018.

Erik Théeden:

Erik Théeden: "Vi eftersträvar öppenhet och högt i tak på FI"

Category: Leadership, Supervision |
Author: Erik Thedéen

Vi har ställt några frågor till Erik Théeden, generaldirektör på Finansinspektionen, kring ledarskap, hållbarhet och framtida utmaningar. Läs hans svar i den här artikeln.

Analyse af praksis om anerkendelse af PTSD hos hjemvendte soldater

Analyse af praksis om anerkendelse af PTSD hos hjemvendte soldater

Med dette nummer af Nft præsenteres en omfattende analyse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens praksis i 45 sager om anerkendelse af PTSD som erhvervssygdom hos hjemvendte soldater. Emnet er ikke kun interessant i forhold til soldater, men PTSD rammer også mange andre mennesker.

Sam hjälper till med skadereglering på Folksam

Sam hjälper till med skadereglering på Folksam

Category: Digitalization |
Author: Lars Engvall

Folksam har skapat en digital kollega som med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) möter kunden och hjälper dem reglera mobiltelefonskador. Nft har träffat Lars Engvall på företagets FutureLab.

Konsten att bekämpa korruption

Konsten att bekämpa korruption

Category: Risk |

Nationella Anti-korruptionsgruppen har arbetat med att utreda korruption sedan 2012. Artikeln handlar om Nationella Anti-korruptionsgruppen och de erfarenheter som dragits av olika ärenden som genomförts.

Rekordstort deltagande på SCOR Sweden Re:s livförsäkringskonferens

Rekordstort deltagande på SCOR Sweden Re:s livförsäkringskonferens

Category: Re-insurance |

I oktober arrangerade SCOR Sweden Re sin 24:e livförsäkringskonferens, med ett rekordstort deltagarantal — närmare 300. Konferensen, vars tema var “Sustainability”, hade förre statsministern Göran Persson som en av talarna.

Næringslivsforsikringer

Næringslivsforsikringer

Forsikringer for næringslivet er et vidt område. Det omfatter alt fra enkeltmannsforetak og mindre virksomheter til store internasjonale konsern. Dermed er også kompetansen innenfor de ulike virksomheter svært ulik. Roger Loen er forfatter av boken «Forsikringer» som utkom i desember 2019.