Search article

The search produced 14 hits, showing 11 - 20

Framtidas tjenestepensjon i Norge

Issue: 4 / 2014 | Category: Labour insurance | Author: Steinar Fuglevaag

Våren 2013 ble forfatteren tildelt et av jubileumsstipendene til Forsikringsforeningen i Norge. Stipendet har blitt brukt til å besøke ulike aktører som er sentrale innenfor pensjonsområdet i Danmark og Nederland, både i forsikringsbransjen, bransjeorganisasjoner og fagforeninger.

En sommar med både skogsbrand och översvämningar

Issue: 4 / 2014 | Category: Damage prevention, Non-life insurance | Author: Jan Wisén, Mikael Hellberg

Vid ett av Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöten under hösten, berättade Jan Wisén från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) om sommarens storbrand och vilken roll som MSB spelade under de dramatiska veckorna. Han kom berörde också de stora översvämningarna i Västsverige. Mikael Hellberg från Länsförsäkringar Bergslagen kompletterade bilden, genom att ge försäkringsbolagets perespektiv.

Pages