Sommarens storbrand ur ett försäkringsperspektiv

Article author: Mikael Hellberg
Position: Områdeschef Skador
E-mail: mikael.hellberg@lfbergslagen.se
Organization: Länsförsäkringar Bergslagen
About:

Tidigare skadechef på Länsförsäkringar Stockholm och skadejurist på Länsförsäkringar Uppsala


Edition:
3, 2014
Language: Swedish
Category:

Sommaren 2014 drabbades en stor del av Västmanland av den största skogsbrand som Sverige upplevt i modern tid. Mikael Hellberg intervjuas om hur denna brand har påverkat Länsförsäkringar Bergslagen, där han är skadechef.

 

Redan på ett tidigt stadium hade Lf Bergslagen medarbetare som var med ute och hjälpte till.

– Vi är ett lokalt bolag och då är det inte konstigt att vi blev engagerade i räddningsarbetet. Vi har flera medarbetare som bor i eller i närheten av det område som drabbades. En av dessa hamnade i räddningsledningens stab, en annan hjälpte till med att flytta över tusen djur, berättar Mikael Hellberg.

Alla de medarbetare som var ute på fältet kunde också fånga upp försäkringsfrågor på ett tidigt stadium. Lf kunde på så sätt hjälpa till med materiel och räddningsutrustning för att minska skadeverkan.

 

Det blev ingen anstormning av skadeanmälningar.

– Det var förvånansvärt få som hörde av sig. Uppenbarligen tyckte många i det läget att det fanns mer angelägna saker att göra, än att kolla upp sin försäkring. I de här bygderna är folk vana att lösa sina problem själva eller tillsammans med grannar.

 

Kostnadsmässigt för Lf Bergslagen räknar Mikael med att ersättningarna totalt kan komma att hamna på 200-250 miljoner kr. Lf Dalarna hamnar troligen på samma nivå.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.