Fokus på hållbarhet skapar bra affärer

Article author: Eva Axelsson
Position: Hållbarhetschef
E-mail: eva.axelsson@kpa.se
Organization: KPA Pension
About:

Hållbarhetschef på KPA Pension sedan 2012. Dessförinnan bl.a. ansvarig för miljö- och CSR-analys i exportkredittransaktioner på Exportkreditnämnden och miljöchef på Tetra Pak Norden och Baltikum.


Edition:
3, 2014
Language: Swedish
Category:

– Jag skulle vilja skicka en utmaning till resten av försäkringsbranschen. Det handlar om konsekvenserna av att inte se över koldioxidpåverkan från sitt innehav. Hur ska vi som företag förhålla oss till de risker som är förknippade med vårt innehav i bolag med verksamhet i vilken, på olika sätt, påverkar vårt klimat?

Den här brandfacklan skickar Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA Pension, ut till kollegorna i branschen. Man ska se den mot bakgrund av de tuffa åtgärder som kommer att krävas om FNs klimatmål på max 2 graders höjning av världsmedeltemperaturen ska kunna uppnås till 2050. Obama-administrationen har redan tagit de första stegen och det kommer att innebära en enorm påverkan på energibranschen.

 

I artikeln intervjuas Eva Axelsson om det hållbarhetsarbete som KPA Pension bedriver.

 

Under samtalet understryker Eva flera gånger att hållbarhetsfrågorna driver en bra affär. Hon är övertygad om att man får en hög avkastning tack vare etiska regler. Det handlar om att förvalta både tryggt och etiskt. Flera akademiska studier har också kunnat visa på detta samband.

 

I sin investeringsstrategi har KPA Pension fokuserat på ägarinflytande och exkludering. Förutom investeringar i statsobligationer, räntor och fastigheter, har man valt att enbart direktinvestera i aktier, alltså inget indirekt ägande. Det är för att kunna föra en nära dialog med de företag som KPA Pension har investeringar i.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.