Sök artikel

Sökningen gav 13 träffar, visar 1 - 10

Ny trendrapport pekar på vikten av innovation och samverkan

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Digitalisering | Författare: Kevin Jiang

Det globala konsultföretaget Capgemini har publicerat en ny rapport, World Insurance Report. I rapporten beskrivs hur försäkringsbranschen just nu utmanas av en ny digital teknologisk våg. Den för med sig nya teknologiska möjligheter att täcka igen det gap som idag finns mellan försäkringsbolag och kund, och belyser samtidigt behovet för traditionella försäkringsbolag att designa en balanserad strategi som säkerställer avkastning på sina investeringar inom innovation utan att tappa fokus.

Er forbrugerpolitikken forældet?

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Claus Tønnesen

Forbrugerpolitikken har hidtil været baseret på forudsætninger om, at forbrugerne handler rationelt og bruger tid på at handle. De danske forbrugermyndigheder har bebudet en ændring i forbrugerpolitikken, hvor der i højere grad tages afsæt i adfærdsvidenskaben.

Reassuransens rolle i samfunnet

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Återförsäkring | Författare: John Houth Fjellseth

Et velutviklet forsikringsmarked med høy utbredelse i et samfunn gir uvurderlige fordeler når katastrofer inntreffer. Jo flere mennesker og bedrifter som er forsikret, og jo bredere den økonomiske forsikringsrisikoen er spredt på forsikringsselskap og reassurandører kan være den avgjørende faktoren som gjør at samfunn raskt normaliserer seg og gjenopptar økonomisk vekst etter en katastrofe. Reassuranse er dermed viktig for å avlaste områder rammet av store skader, ved å omfordele kapital fra andre steder (i verden) til områder rammet av økonomiske katastrofer. I slike tilfeller er reassurandørers rolle svært viktig da store økonomiske ødeleggelser relativt raskt kan utbedres og kapital raskt (gjen)investeres i ødelagte områder slik at mennesker på kort tid kan komme tilbake i arbeid og gjenopprette et normalt samfunn og raskt skaffe til veie varer, tjenester og offentlige funksjoner.

Uppmärksammade talanger i försäkringsbranschen

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Ledarskap | Författare: Madeleine Swedner, Sandra Khan

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. I år blev Sandra Khan årets Talang och Madeleine Swedner fick samtidigt ett hedersomnämnande. Hör de bådas syn på sina arbeten!

Sidor