Uppmärksammade talanger i försäkringsbranschen

Artikelförfattare: Madeleine Swedner
Position: Teamledare
E-mail: madeleine.swedner@if.se
Organization: If
Utgåva:
4, 2017
Språk: Svenska
Kategori:

 

─ Det är kul att jobba. Jag känner aldrig någon söndagsångest.

Den här spontana kommentaren kom från Sandra Khan, när Nft intervjuade henne med anledning av att hon fått Försäkringsföreningens utmärkelse 2017 års Talang i försäkringsbranschen. Intervjun skedde på Skandia, där Sandra idag jobbar på företagets försäljningsstab.

Men vi tar det från början.

Gillar feedback-kulturen

Född och uppvuxen i Söderhamn ─ och efter gymnasiestudier på  International Bacculature i Bollnäs och sommarpraktik på SEB-kontoret i Söderhamn ─ kom Sandra till Linköping och det affärsjuridiska programmet. Efter ett halvårs studier sökte hon extrajobb och kom då till Skandiabankens kundtjänst i Linköping.

─ Att jag fick det här extrajobbet lade grunden till att jag nu jobbar på Skandia. Jag gillade den feedback-kultur som finns där ─ att jag hela tiden fick veta vad jag presterade och kunde göra. Efter ett tag fick jag också chansen att bli teamledare.

Det som skulle vara ett extrajobb, var i själva verket ett jobb på nästan halvtid. Samtidigt bedrev Sandra studier, som ledde fram till en kandidatexamen. I samband med att den blev klar, fick hon erbjudande om att få jobba på Skandia i Stockholm.

Arbetar med olika projekt

Först blev det olika projekt, sedan en tjänst inom Lean-projektet under tre år.

─ Jag fick möjlighet att arbeta gentemot hela organisationen, vilket innebar att jag träffade många människor och lärde mig mycket av dem.

Efter tre år var det dags att ta nästa steg. Med hjälp av en person på försäljningsavdelningen, fick hon jobb inom den dåvarande franchisesatsningen på Skandia. När den som var ansvarig för satsningen slutade, erbjöds Sandra det jobbet.

Allt har dock sin tid. När franchisesatsningen skulle läggas  ner, flyttade Sandra över till försäljningsstaben och sitt nuvarande jobb. Det handlar om olika typer av projekt och uppdrag. Under hösten har fokus varit på nedläggning av franchise, regelverksprojekt och att avveckla strukturerade produkter ─ allt lika spännande och utmanande på sitt sätt.

Kan tänka sig att vara ledare

När Sandra arbetade på Skandiabanken var hon bl.a. teamledare där. I dagsläget har hon inget ledaruppdrag. Är hon inte sugen på att fortsätta pröva sina vingar som ledare?

─ Det är något som jag mycket väl kan tänka mig i framtiden. Men då vill jag helst ha det i en utvecklande ─ inte en förvaltande ─ organisation.

Sandra gillar att arbeta i försäkringsbranschen.

─ Den är spännande och komplex ─ det finns hela tiden nya saker att ta del av. Det händer så mycket framöver, bl.a. digitaliseringen. Och det finns inget facit; det ligger i våra egna händer att föra branschen vidare.

Arbetar utan provisioner

Det finns fler talanger i försäkringsbranschen. En av dessa fick ett hedersomnämnande när Talang i försäkringsbranschen för 2017 avgjordes. Det var Madeleine Swedner på If i Göteborg.

Efter gymnasiet fick hon på McDonald göra sin första lärotid inom service. Hon kom därefter till If som säljare och har sedan verkat som ledare i fyra år.

─ Jag arbetar idag som teamledare på något som heter CC Outbound, där CC står för Customer Center. Det är en kanal, där vi ringer ut till befintliga If-kunder, främst de vi har i samarbete med våra samarbetspartner i form av fackliga organisationer, pensionärsförbund, osv.

Madeleine är teamledare för tolv medarbetare på kontaktcentret, som totalt har ca 40 medarbetare. Under det senaste halvåret har man där testat en modell utan provisioner, vilket är unikt.

Viktigt att vara en konsekvent ledare

─ Självklart ställer det här särskilda krav på ledarskapet. För mig är det viktigast att vara en konsekvent ledare. Tillsammans i gruppen sätter vi upp vår målbild, vilken vi sedan konsekvent agerar för att uppnå.

Själv tror Madeleine att hon fått hedersomnämnandet tack vare att hon sprider energi omkring sig och att hon står för det hon står för.

─ Jag känner mig som hjälpsam och lätt att samarbeta med. Något som jag verkligen är, så är det att vara teamspelare. Och då menar jag inte enbart de närmaste medarbetarna ─ jag skulle aldrig må bra om det inte funkade i de andra teamen på enheten.

Madeleine tycker att ledarskap är jättekul.

─ jag vill gärna vara ledare även i framtiden. Och det kunde också vara roligt att få axla rollen som projektledare, säger Madeleine Swedner till sist.

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder.