Konsten att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor

Philip Thörn
Det talas just nu mycket om hållbarhet i den svenska försäkringsbranschen. Men hur går det praktiskt till att införa ett ”hållbarhetstänk” i företaget? Går det att fokusera på alla aspekter av hållbarhet, eller måste man välja ut vissa områden? Och hur påverkar lagstiftningen? Allt det här har vi bett Philip Thörn, sedan tre år tillbaka hållbarhetschef på If, berätta om.

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Kristin Diserud Mildal
Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Utredningen ble lagt fram i mai 2021, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses.

Forsikring af økonomiske tab ved pandemier – Danmark

Övrigt
Claus Tønnesen
Den danske regerings økonomiske ekspertpanel har for nyligt peget på behovet for forsikringer, der (bl.a.) kan dække virksomheders tab som følge af pandemier. Forslaget og baggrunden for det kommenteres kort med afsæt i erfaringerne fra COVID 19 – pandemien.

Alla artiklar i detta nummer

Taxonomin gör det enklare att se miljöeffekter av finansiella aktiviteter

Taxonomin gör det enklare att se miljöeffekter av finansiella aktiviteter

Kategori: Samhällsansvar |
Författare: Marie Baumgarts

I artikeln förklarar Marie Baumgarts, chef för regulatoriska hållbarhetsfrågor på SEB, och medlem i EUs tekniska expertgrupp, vad som ligger bakom EUs taxonomiförordning.

Hvad udfordrer arbejdsskadeforsikringerne?

Hvad udfordrer arbejdsskadeforsikringerne?

Kategori: Skadeförsäkring |
Författare: Søren Viltoft Baatrup

”Stigende levealder, højere pensionsalder og lav rente belaster arbejdsskadeforsikringen og det fører til væsentligt højere forsikringspræmier for arbejdsgiverne.”

Skadeforsikring – skade- og markedsutvikling i Norge i 2020

Skadeforsikring – skade- og markedsutvikling i Norge i 2020

Kategori: Skadeförsäkring |
Författare: Kari Mørk

I denne artikkelen gis det en omtale av det norske skadeforsikringsåret 2020. Det drøftes bl.a. mulige koronaeffekter som: • Hjemmekontor – folk ble flinkere til å passe på boligene • Mindre køkjøring med bil – færre kollisjonsskader • Sommerferie i Norge – mer bruk av båt og derved høyere båtskader • Økt bekymring for helsen – økt bruk av behandlingsforsikring • Lavere aktivitet i næringslivet – færre skader

Samarbetet inom EU viktigt för Finansinspektionen

Samarbetet inom EU viktigt för Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är den myndighet i Sverige som för svensk del svarar för det europeiska samarbetet inom Eiopa. Vi har träffat Aron Szugalski Verständig, Head of International Strategy and Policy, samt Karin Andrén, Internationell samordnare Försäkring, på FI.

Förändringar på ARN minskar handläggningstiderna

Förändringar på ARN minskar handläggningstiderna

Kategori: Konsumentfrågor |
Författare: Marcus Isgren

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har under de senaste fem åren genomgått en hel del förändringar. — Den viktigaste delen i beslutet var att näringsidkare blev skyldiga att informera konsumenter om att ARN finns och att det är hit som de kan vända sig till för att få tvister prövade. Det har medfört att antalet ärenden till oss har ökat, berättar Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

Författare: Randi Mørk

Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner. Les mer om livsforsikringsstatistikk og trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge i 2020.

Att jobba med andra för att bli en del i något större

Att jobba med andra för att bli en del i något större

Eir Försäkring startade sin verksamhet 2019. I den här artikeln kan du läsa om hur de sedan dess byggt upp företaget i Sverige och vilka utmaningar de haft.

Ledningen i Löf har fått nytillskott

Ledningen i Löf har fått nytillskott

Regionernas (tidigare landstingens) Ömsesidiga Försäkringsbolag har fått två nya personer i ledningen av företaget: Jesper Andersson, VD, och Åsa Malmsten, skadechef. Läs mer om deras tankar kring Löf och bolagets framtid.

Upplevelsen ska ske utifrån kundernas efterfrågan

Upplevelsen ska ske utifrån kundernas efterfrågan

Kategori: Djurförsäkring |
Författare: Catharina Gehrke

I den här artikeln berättar ManyPets VD om etableringen i Sverige, om verksamheten här och om den internationella expansionen.

Forsikring af økonomiske tab ved pandemier – Danmark

Forsikring af økonomiske tab ved pandemier – Danmark

Kategori: Övrigt |
Författare: Claus Tønnesen

Den danske regerings økonomiske ekspertpanel har for nyligt peget på behovet for forsikringer, der (bl.a.) kan dække virksomheders tab som følge af pandemier. Forslaget og baggrunden for det kommenteres kort med afsæt i erfaringerne fra COVID 19 – pandemien.

Konsten att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor

Konsten att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor

Författare: Philip Thörn

Det talas just nu mycket om hållbarhet i den svenska försäkringsbranschen. Men hur går det praktiskt till att införa ett ”hållbarhetstänk” i företaget? Går det att fokusera på alla aspekter av hållbarhet, eller måste man välja ut vissa områden? Och hur påverkar lagstiftningen? Allt det här har vi bett Philip Thörn, sedan tre år tillbaka hållbarhetschef på If, berätta om.

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Utredningen ble lagt fram i mai 2021, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses.

Ansvar for de psykiske arbejdsskader

Ansvar for de psykiske arbejdsskader

Kategori: Övrigt |

Retspraksis er ret begrænset i forhold til, hvem der har ansvaret, når medarbejdere får en psykisk arbejdsskade. Vi giver et overblik. På trods af megen opmærksomhed omkring det psykiske arbejdsmiljø i de sidste 10-15 år er retspraksis vedrørende arbejdsgiveres ansvar for psykiske arbejdsskader stadig relativt begrænset.