Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

Tone Meldalen
Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning.

Det blev lidt af et kampråb: ”Uddannelsen fortsætter!”

Rita Modberg
Da Corona-krisen for alvor ramte hele landet, 11. marts 2020, gav det også genlyd i Rungsted på Forsikringsakademiet. I løbet af to arbejdsdage og en weekend, skulle alle kurser, moduler og eksamener omlægges til en onlineversion. For selv om alt pludseligt blev vendt på hovedet, stod én ting klart: Uddannelsen fortsætter!

Alla artiklar i detta nummer

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Förra sommaren hölls val till Europaparlamentet. En av de svenska ledamöter som kom in då var Jessica Polfjärd (m), tidigare riksdagsledamot. Nft ställde frågan till henne om hon kunde ge en kortfattad sammanfattning av sitt första år som europaparlamentariker: Vad har varit mest givande respektive den största utmaningen – och vad har varit mest överraskande?

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Med det såkaldte ECN+-direktiv fra 2018 lægges der op til en række nye beføjelser for konkurrencemyndighederne i EU-landene og til et helt nyt sanktionssystem, som alvorligt svækker retssikkerheden for virksomhederne. I Danmark vil direktivet blive overimplementeret, da tilsvarende regler også kommer til at gælde for rent danske sager.

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

En fråga som har intresserat många är möjligheten att försäkra sig mot skadestånd och sanktionsavgifter. Rättsläget är oklart i många länder, bland annat i Sverige. GDPR är visserligen en EU-förordning som binder rättsordningarna i samtliga medlemsländer, men prövningen av om skadestånd och sanktionsavgifter enligt GDPR är försäkringsbara avgörs av nationell försäkringsrätt. I artikeln redogör författaren för dessa frågor utifrån svensk rätt.

Endringsforslag til tvisteloven får betydning for forsikringsselskapenes tvisteløsning

Endringsforslag til tvisteloven får betydning for forsikringsselskapenes tvisteløsning

Denne artikkelen tar for seg noen utvalgte punkter i endringsforslagene til tvisteloven. Endringene vil kunne ha stor betydning for tvisteløsninger for forsikringsselskapene, som normalt har et stort antall saker verserende for domstolene.

Evident Life nytt bolag inom livförsäkring

Evident Life nytt bolag inom livförsäkring

Det är inte ofta som ett nytt livförsäkringsbolag ser dagens ljus i Sverige. De senaste tio åren är det bara tre bolag som har fått tillstånd av FI. Men efter årsskiftet drar Evident Life igång sin verksamhet.

Svenska företagsföretag klarat sig bra under pandemin

Svenska företagsföretag klarat sig bra under pandemin

Kategori: Övrigt |
Författare: Magnus Vesterlund

– Att svenska försäkringsföretag har klarat sig bra beror bland annat på att den finansiella ställningen var god i branschen innan pandemin tog fart, sa Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, när han inledde presentationen av omvärldsrapporten inför 2021 Hur påverkas försäkringsbranschen av covid-19?

Det blev lidt af et kampråb: ”Uddannelsen fortsætter!”

Det blev lidt af et kampråb: ”Uddannelsen fortsætter!”

Författare: Rita Modberg

Da Corona-krisen for alvor ramte hele landet, 11. marts 2020, gav det også genlyd i Rungsted på Forsikringsakademiet. I løbet af to arbejdsdage og en weekend, skulle alle kurser, moduler og eksamener omlægges til en onlineversion. For selv om alt pludseligt blev vendt på hovedet, stod én ting klart: Uddannelsen fortsætter!

Hur har det gått med implementeringen av IDD?

Hur har det gått med implementeringen av IDD?

I artikeln beskriver representanter för både liv- och sakbolag hur implementeringen av EU-direktivet om försäkringsdistribution, IDD, lyckats på respektive bolag.

Ett nytt hotlandskap

Ett nytt hotlandskap

Kategori: Digitalisering, Risk |
Författare: Christoffer Söderlund

Christoffer Söderlund, konsult inom cybersäkerhet på Transcendent Group, betonade på en konferens nyligen, att vi måste förstå att cyberhoten ingår i den verklighet som vi lever i. Planeringen för hur företagen skyddar sig måste ingå i företagets övergripande strategi. En viktig fråga där är att fundera över hur och på vilka sätt cyberhoten påverkar medarbetarna och verksamheten.

Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Kategori: Övrigt |
Författare: Nir Kaminer

En av de främsta orsakerna bakom den ständiga ökningen av sjukvårdskostnaderna världen över är överutnyttjandet av sjukvårdstjänster, även kallat överbehandling, överanvändning och slöseri. Överanvändningen av sjukvårdstjänster ses som den största faktorn bakom förhöjda sjukvårdskostnader. Sjuttio procent av försäkringsbolagen globalt identifierar överanvändning som läkare som rekommenderar för många tjänster (Willis Towers Watson, 2019). Författaren beskriver i...

Hur covid-19 påverkar skadefallen inom försäkringsbranschen

Hur covid-19 påverkar skadefallen inom försäkringsbranschen

Vid Försäkringsföreningens seminarium Internationell utblick i oktober, tog Fredrik Forsström upp frågan om hur försäkringsbranschen har drabbats när det gäller inträffade skadefall under pandemiåret 2020 och vilka befarade skadefall man kan se till följd av pandemin. Han är VD för Crawford & Companys svenska verksamhet – som ingår i en av världens största aktörer inom skadekonsulting.

Att skapa en framgångsrik regional utveckling

Att skapa en framgångsrik regional utveckling

Kategori: Samhällsansvar |

Hur skapar vi en framgångsrik regional utveckling? Och hur har Sveriges län och kommuner utvecklats de senaste 30 åren? Vid en direktsänd konferens i slutet av november delade några av Sveriges ledande forskare med sig av sin bild av regionala utmaningar och tillväxtmöjligheter. Där fick de ca 500 deltagarna också vara med om lanseringen av det nya kartverktyget RegVis, som gör det möjligt för den offentliga sektorn, näringslivet och forskarsamhället att följa den regionala...

Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Inom försäkringsbranschen har i alla tider pågått ett intensivt samarbete i en mängd olika syften och i en mängd olika former och konstellationer. Föremål för intresse i denna artikel avgränsas emellertid till samarbetena kring försäkringsvillkoren som ägde rum bl.a. genom villkorsskrivningen i de s.k. tarifföreningarna. Dessa upplöstes i slutet av sextiotalet, men villkorssamarbetet fortsatte längre än så, kanske ända in på 1980-talet. Syftet med denna undersökning är...

Vid katastrofer behövs ett gott hjärta och en kall hjärna

Vid katastrofer behövs ett gott hjärta och en kall hjärna

Johan von Schreeb har en stor erfarenhet av katastrofarbete. Han är kirurg med trettio års erfarenhet av katastrofer och tillika professor i global katastrofmedicin. I artikeln berättar han bl.a. om sitt arbete efter explosionen i den libanesiska huvudstaden Beirut.

Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

Författare: Tone Meldalen

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning.

Egen pensjonskonto – ansatte vil få bedre oversikt og muligheter til å ta informerte valg

Egen pensjonskonto – ansatte vil få bedre oversikt og muligheter til å ta informerte valg

Det skjer mye innenfor pensjonsområdet for tiden. Innføring av egen pensjonskonto i 2021 vil gi ansatte med innskuddspensjon bedre oversikt over pensjonssparingen. Samtidig vil det bli lettere for ansatte å ta informerte valg.