Ny trendrapport pekar på vikten av innovation och samverkan

Artikelförfattare: Kevin Jiang
Position: Head of Capability Area
E-mail: kevin.jiang@capgemini.com
Organization: Cap Gemini Consulting, Sweden
Utgåva:
4, 2017
Språk: Svenska
Kategori:

Det globala konsultföretaget Capgemini har publicerat en ny rapport, World Insurance Report. Rapporten, som är den tionde i ordningen, är baserad på över 100 chefsintervjuer och dryga 8 000 kundintervjuer från 21 olika försäkringsmarknader.

Generella trender i försäkringsbranschen

I rapporten beskrivs hur försäkringsbranschen just nu utmanas av en ny digital teknologisk våg. Den för med sig nya teknologiska möjligheter att täcka igen det gap som idag finns mellan försäkringsbolag och kund, och belyser samtidigt behovet för traditionella försäkringsbolag att designa en balanserad strategi som säkerställer avkastning på sina investeringar inom innovation utan att tappa fokus.

Med hjälp av nya arbetssätt och teknik, som uppkopplade enheter och avancerad dataanalys, kan försäkringsbolagen erbjuda sina kunder smarta försäkringar som är anpassade efter den enskilde individens livsstil och behov. Rapporten visar att 94,7 % av försäkringsbolagen anser att ny teknik, liksom de arbetssätt och processer som följer med tekniken, hjälper dem att bättre möta kundernas krav och förväntningar.

– Försäkringar är traditionellt sett en lågintresseprodukt. Det här är dock något som håller på att förändras och de svenska försäkringsbolagen står inför stora utmaningar nu när de snabbt behöver bli bättre på att bygga en stark relation och lojalitet till sina kunder. Smarta försäkringar som utgår från individen och dennes livsstil kommer bli allt viktigare och vara vägen framåt för försäkringsbolag som vill närma sig kunderna, säger Kevin Jiang, expert på försäkringsbranschen på Capgemini Consulting i Sverige.

Innovation

Försäkringsbolag kan idag bygga relationer med sina kunder på fler sätt än man kunnat historiskt. Idag finns det möjlighet att följa kunden i hemmet, i bilen eller på joggingturen. Allt sker med hjälp av uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som innebär att försäkringsbolagen kan lära känna individen – vilket skapar nya möjligheter att mer frekvent vara i kontakt med försäkringstagaren. Rapporten visar att 9 av 10 försäkringsbolag anser att uppkopplade enheter ökar engagemanget hos kunderna och redan idag har 4 av 10 försäkringsbolag investeringsstrategier för uppkopplade enheter.

Det finns ett antal exempel på hur uppkopplade enheter används och kan användas inom försäkringsbranschen. Ett är ett japanskt försäkringsbolag som har valt att länka uppkopplade enheter till sina försäkringar genom att erbjuda kunderna situationsbaserade tilläggsförsäkringar beroende på vilken pist i skidbacken de befinner sig i. Det globala försäkringsbolaget AXA har i sin tur lagt in en säkerhetsfunktion i sin app i Tyskland, som gör att försäkringstagaren när som helst kan larma försäkringsbolaget i appen om de känner sig otrygga vid någon tidpunkt. Capgemini anser att försäkringsbolagen inte ska stirra sig blinda på själva produkten, utan se hur de kan få nuvarande produkter att passa in i människors liv och tänka mer livsstil.

Fler uppkopplade enheter innebär även enorma mängder kunddata som svenska försäkringsbolag måste lära sig att hantera på ett effektivt och säkert sätt. Att hantera och arbeta med avancerad dataanalys är en förutsättning för att utveckla nya produkter och tjänster som är individanpassade. Avancerad dataanalys är enligt rapporten den viktigaste tekniken för försäkringsbolag idag och nästan 9 av 10 försäkringsbolag investerar redan i teknik som används för avancerad dataanalys.

– Uppkopplade enheter som sensorer i hemmet, bilen och kroppsnära teknik ger försäkringsbolagen helt nya möjligheter att lära känna sina kunder. Svenska försäkringsbolag har idag tillräcklig analyskapacitet för att hantera datamängderna, men att använda data i utvecklingen av nya produkter och tjänster är en helt annan utmaning. Här har de svenska försäkringsbolagen fortfarande en lång väg att gå, säger Kevin.

 

Samverkan med InsurTech-företag

 

 

 

För att tackla de många utmaningarna som digitaliseringen och nya kundbeteenden innebär, är det allt fler försäkringsbolag som tar hjälp utifrån. Rapporten visar att 75 % av försäkringsbolagen anser att så kallade InsurTech-företag och dess kompetenser kommer vara högst relevanta och nödvändiga för att hjälpa dem att möta kundernas förväntningar. För att få tillgång till InsurTech-företags kompetenser visar rapporten att hälften av försäkringsbolagen planerar att bilda samarbeten och partnerskap snarare än exempelvis förvärva dem, vilket endast 2,3 % uppgav. InsurTech-företag har flera styrkor så som att de erbjuder mer värde för pengarna, direkt och effektiv service, medan de traditionella försäkringsbolagen har överlägsen säkerhet, förtroende och starka varumärken. Samarbetet dem emellan erbjuder möjligheten att kombinera deras kompletterande styrkor och därmed gemensamt introducera åtråvärda digitala produkter och tjänster för kunderna.

Rapporten presenterar flertalet exempel där InsurTech-företag och försäkringsbolag samarbetat på ett lyckat sätt. Ett exempel på detta är försäkringsbolaget MetLife i Asien, som via innovationscenter och skapandet av ekosystem tagit fram flertalet produkter och appar. En av dessa är en hälsoapp, där 89 % av användarna skulle rekommendera försäkringen till en vän och där MetLife lyckats samla in 1,4 miljoner datapunkter.

I Sverige är Moderna Försäkringar ett av få försäkringsbolag som redan tagit steget och säljer individanpassade bilförsäkringar i samarbete med det svenska InsurTech-företaget Greater Than. Utvecklingsklimatet i Sverige för ny teknik speciellt framtagen för försäkringsbranschen är inte särskilt gynnsamt jämfört med andra marknader.

– Den svenska försäkringsmarknaden är extremt mogen och domineras av ett fåtal företag, både inom liv- och sakförsäkringar. Det är något som gör det svårt för nya aktörer att slå sig in på marknaden. Det finns Därför finns det två alternativ om man som svenskt teknikföretag vill lyckas inom försäkringsbranschen. Antingen tittar man globalt från dag ett, alternativt så använder man Sverige som pilotmarknad genom samarbete med etablerade försäkringsbolag. Idag finns det endast ett fåtal svenska företag som satsar inom InsurTech, vilket innebär att vi får blicka mot länder som USA och Tyskland när Capgemini ska inspirera sina svenska kunder i branschen, säger Kevin.

 

Exempel på InsurTech-företag i Norden:

 

 

Rekommendation till försäkringsbolag

När musikindustrin stötte på sin hittills största våg av ny digital teknologi, tog det uppskattningsvis nio år tills 98 % av den digitala musikmarknaden bestod av prenumerationstjänster. Bankindustrin har sett kraftiga förändringar de senaste 8 åren och så har även livsmedelsindustrin under de senaste tre åren. Nu har dessa förändringar kommit till försäkringsbranschen och hur man agerar under kommande år kommer att vara avgörande för marknadsposition och utveckling.

Som en etablerad spelare är det viktigt att:

  1. Bevaka den digitala utvecklingen och vilka InsurTech-företag som finns

  2. Accelerera innovationsförmågan bland sina egna medarbetare och med hjälp av externa partnerskap vid behov

  3. Bli ännu bättre på att använda sig av teknik i sin verksamhetsutveckling, både i kundgränssnittet och för intern effektivitet