Search article

The search produced 966 hits, showing 81 - 90

Hur påverkar tekniken vårt samhälle?

Issue: 3 / 2019 | Category: Digitalization | Author: Mats Lewan

Den nya tekniken och innovationerna dyker upp i högre takt och för att ligga i framkant i framtiden måste vi hänga med. Samtidigt består våra organisationer av ovärderliga människor med mänskliga behov och olika förmågor att anpassa sig. Hur löser vi detta möte? I artikeln får du läsa om vilket svar Mats Lewan, civilingenjör, futurist, forskningsanalytiker och författare, gav på den frågan.

Nordic insurtech: the 1st wisps of disruption

Issue: 3 / 2019 | Category: Digitalization | Author: Dr. Sameer Datye

There is absolutely no doubt that the tag of insurtech is rather hot in the investment world. In H1 2019 itself there is more investment on insurtech deals than the whole year 2017. There appears to have been no peaking-out or slowing down over the last 4-5 years! This article has the authors reflection and insights on the constituents of insurtech, a snapshot of the Nordic insurtech situation and the prospects in the near future.

EU och hållbarhetsfrågorna

Issue: 3 / 2019 | Category: EU and international insurance | Author: Sara Bergström

Regelutvecklingen inom hållbara finanser går i rasande fart. I mars 2018 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, avsedd att underlätta investeringar i hållbara projekt och tillgångar inom hela EU. Sedan dess har ett stort antal åtgärder genomförts. Under hösten väntas de första regelverken att träda i kraft. Hur långt har arbetet kommit? Vi har frågat Sara Bergström, som bevakar de här frågorna för Svensk Försäkrings räkning.

EIOPA foreslår garantifonde på forsikringsområdet

Issue: 3 / 2019 | Category: EU and international insurance | Author: Claus Tønnesen

Som svar på EU-Kommissionens ”call for advice” ventes EIOPA at foreslå, at der indføres garantifonde på forsikringsområdet. Forslaget er baseret på et spinkelt grundlag og mange konkrete spørgsmål om fondenes dækning og finansiering er ikke afklaret. En igangsat høring om EIOPAs råd til EU-Kommissionen vil forhåbentlig bidrage til gode løsninger i en vanskelig sag.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Issue: 3 / 2019 | Category: Labour insurance | Author: Morten Gjelstad

Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet. Denne artikkelen ser nærmere på om ny offentlig tjenestepensjon vil bidra til at pensjonssystemet blir enklere å forstå.

Pages