Sök artikel

Sökningen gav 923 träffar, visar 81 - 90

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Anna Lööv, Johan Uggla

Författaren redogör i artikeln för den departementspromemoria, i vilken regeringen lämnat förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Digitalisering | Författare: Lars Engvall

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.

Cyberrisker i en föränderlig värld

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Risk | Författare: Ronnie Wallén

Ronnie Wallén, som sedan 2015 arbetar på AIG som Senior Underwriter inom Financial Lines och med affärsutveckling med fokus på professionsansvars- och cyberförsäkring, diskuterar i den här artikeln hur cyberriskerna kan komma att påverka försäkringsbranschen.

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Nils Henrik Heen

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft. Forordningen er av flere omtalt som en personvernrevolusjon og at den vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser.

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Beathe Fahre

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Marknadsuppförandetillsyn ─ en avdelning på Finansinspektionen

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Tillsyn | Författare: Helena Thessén

Verksamhetsområdet Konsumentskydd på Finansinspektionen (FI) utövar tillsyn inriktad på konsument- och investerarskydd på finansmarknaden. Det finns en tillsynsavdelning, en rättsavdelning och en avdelning för konsumentkontakter. Tillsynsavdelningen inom detta verksamhetsområde kallas för Marknadsuppförandetillsyn och har som mål att stärka konsumentskyddet på hela finansmarknaden. För att få reda på lite mer om hur deras arbete går till, har Nft träffat Helena Thessén, som är jurist men som jobbar som finansinspektör på den avdelningen.

Konferens tar pulsen på nordiska marknaden för sjukvårdsförsäkring

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Skadeförebyggande, Övrig skadeförsäkring | Författare: Carl-Henrik Knutsson

Sjukvårdsförsäkring (helseforsikring) är någonting som snabbt vuxit fram i de nordiska länderna under 2000-talet. Det är därför naturligt att det blev tema för de nordiska försäkringsföreningarnas årliga stipendiekonferens i Oslo, som genomfördes i mitten av september av Den norske Forsikringsforening. Under en ”konferens i konferensen”, hade även andra från branschen möjlighet att under en dag lyssna på olika föredragshållare inom ämnesområdet.

Årsmöte i klimatförändringens tecken

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Miljöfrågor, Övrigt | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

I mitten av maj höll Svenska Försäkringsföreningen sitt ordinarie årsmöte på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. I samband med årsmötet höll Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar och välkänd klimatdebattör, ett anförande under rubriken ”Kan man lita på väderprognoserna - kan man lita på klimatmodellerna?”.

Sidor