Sök artikel

Sökningen gav 50 träffar, visar 31 - 40

Take-off of the drones

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Risk, Skadeförsäkring | Författare: Matti Sjögren

Unmanned aerial vehicles (UAV) commonly referred to as drones have taken to the skies at a phenomenal pace. When the regulation is liberal and leaves the competence and risk management issues to the users and simultaneously requires liability insurance, some of the tasks of regulation are transferred to the insurance companies. Does everyone get coverage or do instead of the regulator the insurance company set the requirements?

Vad händer med koldioxidbubblan?

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Kajsa Brundin

Vid klimatmötet i Paris enades världens ledare om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Att begränsa koldioxidutsläppen för att nå detta mål innebär att vi inte kan använda alla de fossila fyndigheter som finns bekräftade och värderade som tillgångar hos bolag på börser världen över. Är det här en värderingsbubbla som inte har spruckit? frågar sig Kajsa Brundin på Söderberg & Partners.

Godt år for skadeforsikring i Norge, men flere naturhendelser

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,3 milliarder kroner før skattekostnad for 2015. Dette er en resultatforverring på 3,5 milliarder kr i forhold til 2014. Finansinntektene for 2015 ble noe lavere enn i 2014. Premieinntektene økte med nesten 3 prosent fra året før, mens netto erstatningskostnadene (etter eventuell reassuranse) økte med nesten 7 prosent. Dette gir en skadeprosent på rett under 70 prosent for egen regning.

En moderniserad föreningslag – hur påverkas försäkringsbranschen?

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Camilla Dath, Viveka Classon

I denna artikel redogör författarna för några av de förändringar som görs i föreningslagen och som får effekt på ömsesidiga försäkringsbolag och regleringen av försäkringsföreningar. Avslutningsvis frågar de sigom förändringarna i föreningslagen nu innebär att det verkligen kommer att råda konkurrensneutralitet mellan företagsformerna på försäkringsmarknaden.

Community-based psychological disaster management groups and psychosocial support to trauma victims – knowledge and awareness

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Risk | Författare: Jörgen Lundälv

An underlying purpose of the study is to gain a better understanding of how providing information on crisis teams could be improved for citizens, victims, and family members. Psychosocial support is important and could prevent social long-term consequences, period of sick-leave and suffering. Knowledge and awareness concerning injury prevention is also important to insurance company interacting people suffering from trauma.

Kan funktionell medicin revolutionera framtidens sjukvård?

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

Funktionell medicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen som är på frammarsch i USA, där det har vuxit fram något av en folkrörelse kring den här behandlingsmetoden. Meningarna är delade, både i USA och i Sverige. Här finansierar några försäkringsbolag en klinisk prövning med anknytning till funktionell medicin, för att se om denna behandlingsmetod skulle kunna vara till hjälp för vissa patientgrupper. Oavsett vad man tycker, kan det vara värt att sätta sig in vad behandlingsmetoden innebär och hur den kan påverka försäkringsbranschen.

Framtidens risker

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: Risk | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

I början av mars höll Svenska Försäkringsföreningen en konferens om framtidens risker. Strax efter detta fick innehållet i konferensen en drastiskt växande aktualitet -- genom terroristdåden i Bryssel, genom cyberattackerna mot svenska media och genom rapporterna om temperaturhöjningen på grund av att klimatet förändras. I den här artikeln ges en översiktlig genomgång av vad de olika talarna på konferensen tog upp -- t.ex. Pär Holmgren om klimatrisker, Hans Brun om politiskt våld, terrorism och radikalisering samt Marcus Murray om digitalisering och försäkringsbara risker.

Sidor