2, 2024
Short links
2, 2024
Nytt från oss

"Man reading on tablet"

Välkommen till 100-årsjubilerande Nordisk försäkringstidskrift!

Nordisk försäkringstidskrift är en tidskrift för dig som arbetar i  försäkringsbranschen eller av andra orsaker är intresserad av försäkringsfrågor. Vi startade redan 1921 i samarbete med de nordiska försäkringsföreningarna, först i pappersform. 2009 fick Nordisk försäkringstidskrift en webbplats och publiceras sedan dess enbart som webbversion. Tidskriften och samarbetet har i år hela hundra år på nacken. Det firar vi bland annat genom att lansera ett helt nytt utseende på tidskriften men många nya funktioner.

Trevlig läsning!