Nr 3. 2021
Short links
Nr 3. 2021
Nytt från Nordisk försäkringstidskrift EN

"Man reading on tablet"

Välkommen till 100-årsjubilerande Nordisk försäkringstidskrift!!

Nordisk försäkringstidskrift är en tidskrift för dig som arbetar i  försäkringsbranschen eller av andra orsaker är intresserad av försäkringsfrågor. Vi startade redan 1921 i samarbete med de nordiska försäkringsföreningarna, först i pappersform. 2009 fick Nordisk försäkringstidskrift en webbplats och publiceras sedan dess enbart som webbversion. Tidskriften och samarbetet har i år hela hundra år på nacken. Det firar vi bland annat genom att lansera ett helt nytt utseende på tidskriften men många nya funktioner.

Trevlig läsning!