Svårt att få teckna försäkring för vissa branscher

De flesta människor ser det som både naturligt och självklart att få försäkra sin egendom. Trots det är det ingen rättighet att få teckna försäkring. Försäkrings-bolagen gör alltid en bedömning av den risk de skulle innebära att teckna en försäkring i det speciella fallet, vilket kan innebära höjd premie, höjd självrisk, särskilda villkor - eller avslag på ansökan om att få teckna försäkring.

 

Det här är ett problem för företagare i vissa branscher. I artikeln intervjuas Johan Abrahamsson, försäkringsrådgivare på Företagarna, om hur vissa företag drabbas och hur Företagarna försöker hjälpa dem.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.