Svårt att få teckna försäkring för vissa branscher

Artikelförfattare: Johan Abrahamsson
Position: Försäkringsansvarig
E-mail: johan.abrahamsson@foretagarna.se
Organization: Företagarna
Utgåva:
2, 2014
Språk: Svenska
Kategori:

De flesta människor ser det som både naturligt och självklart att få försäkra sin egendom. Trots det är det ingen rättighet att få teckna försäkring. Försäkrings-bolagen gör alltid en bedömning av den risk de skulle innebära att teckna en försäkring i det speciella fallet, vilket kan innebära höjd premie, höjd självrisk, särskilda villkor - eller avslag på ansökan om att få teckna försäkring.

 

Det här är ett problem för företagare i vissa branscher. I artikeln intervjuas Johan Abrahamsson, försäkringsrådgivare på Företagarna, om hur vissa företag drabbas och hur Företagarna försöker hjälpa dem.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.