Search article

The search produced 923 hits, showing 111 - 120

Forsikringsnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet

Issue: 1 / 2018 | Category: Risk, Damage prevention | Author: Harald Bjerke

Finansnæringen har i årenes løp utarbeidet en rekke rapporter som beskriver hvilke typer kriminell aktivitet som rammer næringen, dens utvikling og hvordan finansnæringen kan jobbe mot den. Felles for rapportene, enten de er til internt bruk eller er ment for offentligheten, er at de har vært laget for å gi leseren et bilde av hvor viktig innsatsen mot økonomisk kriminalitet er. Kriminalitet koster, og medfører enorme tap for finansnæringen - hvert eneste år. Regningen for dette er det kunden som får, ofte i form av dyrere forsikringer, økte gebyrer, osv.

Penger å spare på skadeforebygging?

Issue: 1 / 2018 | Category: Damage prevention | Author: Eva Jakobson Vaagland

Trygghet og sikkerhet er viktig for samfunnet, foretak, organisasjoner - og for hver enkelt av oss. Terrorattentat, brann, flom og ras grunnet klimaendringer er noe av det vi frykter mest, men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer de fleste av oss. Det er disse Skadeforebyggende forum (Skafor) er mest opptatt av.

-- Society seems to have put more effort into helping people reach old age than in helping them enjoy it.

Issue: 1 / 2018 | Category: Life and pension insurance | Author: Anina Grell, Lars Sommer-Hansen

People get older and older and people's needs for insurance and care change accordingly. On the same time, due to increased pressure on the states' budgets the benefits provided by the states are shrinking. What is really happening ? What do consumers really want ? And is the insurance industry ready to take part in the transition?

Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

Issue: 1 / 2018 | Category: Public pension, Labour insurance | Author: Alexandra Plahte

Alderspensjon kommer som kjent fra tre kilder; folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. Med pensjonsreformen er grunnmuren/grunnpilaren, nemlig alderspensjon fra folketrygden, vesentlig endret. Spørsmålet er hva endringene betyr for den enkelte og – ikke minst – hva det medfører av endringer for de øvrige to pilarene; nemlig pensjonsordningene gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon) og privat sparing.

Se regelverken som möjlighet

Issue: 1 / 2018 | Category: Consumer issues | Author: Åke Freij

Just nu är det många regelverk som är på väg att implementeras och som påverkar försäkringsbranschen. Många företag uppfattar regelverken som negativa för verksamheten, men egentligen skulle det inte behöva vara så. ─ I själva verket är regelverken källor till innovation. Den oftast negativa synen på regleringar gör att nya regler inte implementeras optimalt. Mitt råd till företagen är därför att se de nya regelverken som kundens dolda röst. Kunderna vill bli behandlade säkert, transparent, tydligt och med respekt för den egna specifika situationen, menar Åke Freij, som intervjuas i den här artikeln.

Pages