Små skillnader bidrar till stora fördelar i nya Trygg-Hansa

Trygg-Hansa
Interviewee: Eva Boström
Position: HR-direktör
E-mail: eva.bostrom@trygghansa.se
Organization: Trygg-Hansa
Edition:
2, 2022
Language: Swedish
Category:

Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag. Det var en viktig milstolpe på den resa som tog sin början i juli förra året när Trygs köp av RSA:s skandinaviska verksamhet gick igenom.

Men egentligen är resan äldre än så, eftersom den påbörjades redan i november 2020, när danska Tryg och kanadensiska Intact lämnade ett bindande bud på brittiska RSA:s globala verksamhet. Det innebar att både Trygg-Hansa och den norska delen av Codan nu ingår i danska Tryg-koncernen. Och Moderna fanns där med som ett dotterbolag till Tryg.

I vissa ögon kan en fusion mellan Trygg-Hansa, med sina anor från 1828, och Moderna, som av många fortfarande upplevs som lite av en uppstickare, kännas som en utmaning. Men hur är det egentligen? Vi har träffat Eva Boström, HR-direktör på Trygg-Hansa, för att prata om hur fusionsprocessen går.

─ Det handlar, som sagt, inte bara om ett samgående mellan Trygg-Hansa och Moderna, utan också om en samtidig integrering i Tryg-koncernen. Det finns naturligtvis vissa kulturella skillnader, men de är inte oöverstigliga.

Digitalt ganska lika

På frågan om hon ändå kan se en kulturskillnad mellan Trygg-Hansa och Moderna, svarar Eva att Moderna nog har varit ganska självständiga och lite mer snabbfotade, medan Trygg-Hansa upplevs som lite mer organiserade, kanske till följd av att man sedan länge ingått i olika koncerner.

─ Trygg-Hansa har ansetts som det ledande digitala försäkringsbolaget i Sverige, som har hittat innovativa lösningar för både medarbetare och kunder. Ändå är Trygg-Hansa och Moderna digitalt ganska lika.

Möjligen, menar Eva, att man kan säga att de båda bolagen haft lite olika affärsstrategier. Medan Moderna nischat in sig mot olika produktområden - som Djur och Båt - har Trygg-Hansa jobbat mer mot att se helheten och försöka följa försäkringstagaren genom livet.

─ En väldigt bra kombination är Trygg-Hansas syn på struktur och Modernas trial-and-error-tänk. De här små nyanserna berikar åt båda håll och jag tror att de kan vara till stor nytta i det sammanslagna bolaget.

Ny organisation på plats

Från och med den 1 juni 2022 finns en ny organisation på plats. Neddragningarna har varit få; några få medarbetare har frivilligt lämnat bolaget.

─ Vi har jobbat med vad som kallas Vacancy Management, dvs att vi avvaktat med att tillsätta en del lediga tjänster. Samtidigt har vi byggt en ny ledningsgrupp. Men fusionsprocessen har pågått ett tag och tyvärr har många medarbetare fått leva i ovisshet. En styrka har varit att vi haft ett otroligt bra samarbete med våra fackliga parter, konstaterar Eva.

En annan utmaning har naturligtvis varit pandemin. Men Trygg-Hansa hade tekniken på plats och efter bara några få veckor hade 90 procent av medarbetarna flyttat över till nya plattformar och kunde arbeta hemifrån. Nu handlar mycket om att få medarbetarna tillbaka till kontoren, där det gäller att hitta olika hybridformer för fördelningen mellan att arbeta hemifrån och på kontoren.

Apropå kontor, så bygger nu Trygg-Hansa ett gemensamt kontor – Kvartetten – i Hyllie för drygt tusen medarbetare i Malmö. På så sätt kan all verksamhet i Malmö samlas på ett enda ställe. Inflyttning sker våren 2023.

Även i Stockholm tittar man på möjligheterna till att samla verksamheten till ett ställe. Under tiden arbetar man efter metoden Blended staff, dvs att medarbetarna tidvis sitter tillsammans på Trygg-Hansas respektive Modernas kontor. Det som underlättar är bland annat att det på Trygg-Hansas nuvarande kontor på Fleminggatan inte finns några fasta arbetsplatser.

Inkluderande ledarstil i Tryg

Vi är naturligtvis nyfikna på vad som ligger närmast i röret för att smälta samman Moderna och Trygg-Hansa, liksom att föra in det nya bolaget i Tryg-koncernen.

─ Den 15 juni samlar vi alla ledare. Då kommer vi bland annat att prata företagskultur. Det är inledningen till att efter sommaren kunna sätta igång och involvera alla medarbetare i processen.

Och Tryg bidrar med att i höst bjuda in till en jättefest i Danmark för koncernens alla 6000 medarbetare.

─ Tryg är på alla sätt mycket inkluderande, vilket kan exemplifieras med att koncernchefen Morten Hübbe personligen bjudit in till festen. Vi känner oss verkligen välkomna in i Tryg. Överhuvudtaget visar hans ledarstil med all tydlighet att förvärvet av Trygg-Hansa är ett viktigt komplement för Tryg som i och med förvärvet av Trygg-Hansa blir Skandinaviens största sakförsäkringsbolag, konstaterar Eva Boström till sist.