Erhvervstrafikkonference 2022 – øget risiko for skader

Lastbilar
Article author: Pia Holm Steffensen
Position: Underdirektør
E-mail: phs@fogp.dk
Organization: Forsikring & Pension
About:

Pia Holm Steffensen er uddannet cand. polit. og har arbejdet med forsikring i mere end 30 år. Hun har siden november 2020 været ansat som underdirektør i F&P, og arbejder med forsikring og forebyggelse.


Edition:
2, 2022
Language: Danish
Category:

Årets erhvervstrafikkonference, som arrangeres i samarbejde mellem Forsikring & Pension og Rådet for Sikker Trafik, foregik i Hellerup den 17. maj. Konferencen, som normalt afholdes hvert år, danner rammen om en debat om trafiksikkerhed rettet mod erhvervssegmentet, og hvert år uddeles også en pris til en erhvervsvirksomhed, som har udmærket sig ved i særlig grad at have fokus på trafiksikkerhed.

Årets konference var tematisk opbygget omkring tendensen til øget onlinekøb og deraf følgende stigende varetransport/kurerkørsel, og havde bl.a. besøg af transportminister Trine Bramsen. Baggrunden for konferencen er, at der er et erhvervskøretøj involveret i en tredjedel af ulykkerne med dræbte, og tæt på hver femte gang, en person kommer alvorligt til skade i trafikken.

 

Bekymrende statistikker

I en undersøgelse, hvis resultater blev præsenteret på konferencen, svarer knap fire ud af ti varebilschauffører, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem er trætte, når de sidder bag rattet, og hver tredje chauffør er stresset. Chaufførerne i undersøgelsen kører i varebil i forbindelse med deres arbejde, f.eks. med post, pakker og varelevering, og som håndværkere, teknikere og flyttefolk.

Undersøgelsen, som er finansieret af Dansk Industri Transport, viser også, at mere end hver fjerde varebilschauffør kører alt for stærkt på landevejene, som er de farligste veje, da det hér sker flest trafikulykker. Og hver sjette varebilschauffør læser beskeder på deres håndholdte mobil, mens de kører i trafikken. Danmarks Tekniske Universitet har i en anden undersøgelse af trafikuheld dokumenteret, at risikoen for at ende i en alvorlig trafikulykke er næsten tre gange større for føreren af en varebil, i forhold til føreren af en personbil.

 

Forsikringsperspektiver

På konferencen var der også et indlæg om forsikring, fordi mange – særligt nystartede – kurertransportfirmaer oplever, at det kan være både svært og dyrt at tegne forsikring. Det er der en grund til, fortalte Anders Blom Monberg, direktør i Protector Danmark. Mange nystartede virksomheder i denne branche overlever ikke, og det giver problemer for det bagvedliggende forsikringsselskab, hvis man har problemer med at få betalt en selvrisiko, afløftet moms mv. Dertil kommer udfordringer med skadeforløbet, hvor undersøgelsernes resultater illustrerer problemet med risikofyldt trafikadfærd. Og adfærd påvirker risiko - og dermed prisen på forsikringerne.

Fakta om undersøgelsen blandt 406 varebilschauffører:

  • Tæt på 4 ud af 10 varebilschauffører (38 %) siger, at han/hun meget ofte, ofte eller en gang imellem er trætte bag rattet.
  • Cirka hver 3. varebilschauffører (34 %) siger, at han/hun meget ofte, ofte eller en gang imellem er stressede bag rattet.
  • Ca. hver 6. varebilschauffør (17 %) siger, at han eller hun meget ofte, ofte eller en gang imellem læser beskeder på deres håndholdte mobil under kørslen.
  • Flere end hver 4. varebilschauffør (28 %) svarer, at han/hun meget ofte, ofte eller en gang imellem kører 100 km/t. eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t.

(Kilde: Undersøgelse blandt 406 varebilschauffører gennemført af Kantar Gallup for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, februar-april 2022). 

Vinder af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2022: AarBus

Af motivationen for valget af vinderen fremgik det bl.a., at AarBus arbejder bevidst og målrettet for at sikre et højt uddannelsesniveau blandt sine 550 chauffører, så de er klædt på til at levere en tryg og sikker busrejse hver eneste dag. Det skal ses i lyset af den trafiksikkerhedsmæssigt yderst væsentlige – og vanskelige – opgave i bytrafikken at stå for den kollektive transport, hvor AarBus hver dag leverer 100.000 rejser og tilbagelægger mere end 40.000 km. Endvidere at efteruddannelsestilbud i AarBus omfatter kurser inden for sikkerhed, kommunikation, konflikthåndtering, manøvrering og mental køreteknik. Gensidig tillid, positiv energi, samarbejde og fælles opgaveforståelse, tydelig ledelse og inddragelse af medarbejdere i udviklingen af virksomheden, er grundlæggende for AarBus.

 

 

Behov for politisk initiativ

På konferencen var der fra alle interessenter stor opbakning til, at der politisk bliver set på den såkaldte 11 kg’s regel for vognmandskørsel i varebiler. Reglen betyder, at vognmænd – hvis de kun kører med kolli under 11 kg. – kan undgå at skulle have vognmandstilladelse. Reglen understøtter piratvognmænd, som kan spekulere i at opdele forsendelser for på den måde at undgå omkostninger til tilladelse, uddannelse af chauffører, overholdelse af overenskomst for chauffører mv. Ifølge transportbranchen er 11 kg-reglen med til at fragtpriserne presses helt urimeligt, hvilket også påvirker trafikadfærden. Der var dog også en erkendelse af, at uanset hvilke regler, som gælder, så har hele branchen – inkl. den detailhandel, som mere eller mindre lever af onlinehandel – også et ansvar for at sikre gode forhold for vognmænd, chaufførerne og øvrige trafikanter.