Search article

The search produced 14 hits, showing 11 - 20

En moderniserad föreningslag – hur påverkas försäkringsbranschen?

Issue: 2 / 2016 | Category: Insurance law | Author: Camilla Dath, Viveka Classon

I denna artikel redogör författarna för några av de förändringar som görs i föreningslagen och som får effekt på ömsesidiga försäkringsbolag och regleringen av försäkringsföreningar. Avslutningsvis frågar de sigom förändringarna i föreningslagen nu innebär att det verkligen kommer att råda konkurrensneutralitet mellan företagsformerna på försäkringsmarknaden.

Community-based psychological disaster management groups and psychosocial support to trauma victims – knowledge and awareness

Issue: 2 / 2016 | Category: Risk | Author: Jörgen Lundälv

An underlying purpose of the study is to gain a better understanding of how providing information on crisis teams could be improved for citizens, victims, and family members. Psychosocial support is important and could prevent social long-term consequences, period of sick-leave and suffering. Knowledge and awareness concerning injury prevention is also important to insurance company interacting people suffering from trauma.

Pages