Search article

The search produced 14 hits, showing 11 - 20

Om försäkringsbarheten av sanktionsavgifter

Issue: 1 / 2021 | Category: Insurance law | Author: Catharina Hemmings

I föregående nummer av Nordisk försäkringstidskrift tog en av artikelförfattarna upp frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara. I detta nummer har vi valt att ytterligare fördjupa oss i ämnet om möjligheterna till att försäkra sig mot sanktionsavgifter. Catharina Hemmings, ansvarsunderwriter på If Skadeförsäkring, har skrivit en uppsats i ämnet och berättar i artikeln om sina slutsatser.

Pages