Search article

The search produced 907 hits, showing 11 - 20

Næringslivsforsikringer

Issue: 4 / 2019 | Category: Insurance actuarial science | Author: Roger Loen

Forsikringer for næringslivet er et vidt område. Det omfatter alt fra enkeltmannsforetak og mindre virksomheter til store internasjonale konsern. Dermed er også kompetansen innenfor de ulike virksomheter svært ulik. Roger Loen er forfatter av boken «Forsikringer» som utkom i desember 2019.

Konsten att bekämpa korruption

Issue: 4 / 2019 | Category: Risk | Author: Staffan Nyström

Nationella Anti-korruptionsgruppen har arbetat med att utreda korruption sedan 2012. Artikeln handlar om Nationella Anti-korruptionsgruppen och de erfarenheter som dragits av olika ärenden som genomförts.

Pages