Search article

The search produced 13 hits, showing 1 - 10

Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

Issue: 1 / 2014 | Category: Business administration and asset management | Author: Knut Francke

Pöyry Management Consulting (Norway) AS utarbeidet en rapport for Finans Norge, NHO og KS om muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge. Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres. I denne artikkelen er det framhevet en del sentrale poenger fra rapporten.

Folksams väg framåt

Issue: 1 / 2014 | Category: Leadership, Others | Author: Jens Henriksson

Den 1 september 2013 blev Jens Henriksson VD och koncernchef för Folksam. Ett halvår senare stod han inför ett auditorium bestående av medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen, för att berätta om sina intentioner med Folksam.

Naturskadeåret 2013

Issue: 1 / 2014 | Category: Environmental issues, Non-life insurance | Author: Tonje Westby

Naturskadehendelsene i 2013 ligger an til å gi naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en dobling fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner.

Öppna kort i försäkringsbranschen gynnar alla

Issue: 1 / 2014 | Category: EU and international insurance | Author: Olle Schmidt

Europaparlamentet röstade med sex rösters marginal nej till att införa europeiskt provisionsförbud i sin omröstning i Strasbourg om försäkringsförmedlardirektivet, IMD2, den 26 februari. Men full transparens ska enligt parlamentet gälla för avgifter och provisioner vid förmedling av sparförsäkringar, skriver EU-parlamentarikern Olle Schmidt, Folkpartiet.

Pages