Öka det nordiska samarbetet i skadeståndsrätt. Vilka är de gemensamma principerna?

Article author: Bill W. Dufwa
About: Bill W. Dufwa är professor emeritus i försäkringsrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Han arbetar väsentligen i Paris med arbete i grupper som eftersträvar en europeisk civilrätt.
Edition:
1, 2008
Language: Swedish
Category: