Öka det nordiska samarbetet i skadeståndsrätt. Vilka är de gemensamma principerna?

Artikelförfattare: Bill W. Dufwa
About: Bill W. Dufwa är professor emeritus i försäkringsrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Han arbetar väsentligen i Paris med arbete i grupper som eftersträvar en europeisk civilrätt.
Utgåva:
1, 2008
Språk: Svenska
Kategori: