Öka det nordiska samarbetet i skadeståndsrätt. Vilka är de gemensamma principerna?

Artikel forfatter: Bill W. Dufwa
About: Bill W. Dufwa är professor emeritus i försäkringsrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Han arbetar väsentligen i Paris med arbete i grupper som eftersträvar en europeisk civilrätt.
Utgave:
1, 2008
Sprog: Svensk
Kategori: