Om os

 

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) publiceres i samarbejde mellem forsikringsforeningerne i Danmark, Norge og Sverige. Tidsskriftet er blevet publiceret med fire numre om året siden 1921 og frem til 2009 indgik også forsikringsforeningen i Finland i samarbejdet. NFT publicerer først og fremmest artikler for at tilgodese de nordiske forsikringsforeningers medlemmer med information og analyser af såvel aktuelle spørgsmål som historiske tilbageblik med henblik på at øge viden om forsikring. Artiklerne behandler en stor mængde forskellige synsvinkler på privat forsikring, statslige forsikringsløsninger samt interaktionen mellem stat og marked såvel nationalt som internationalt. Fælles for alle artiklerne er, at de på én eller anden måde har tilknytning til forsikringsområdet.


Det første nummer af NFT udkom som nævnt i 1921. Allerede i 1878 begyndte den svenske forsikringsforening som en del af sin oplysningsvirksomhed at udgive "Försäkringsföreningens Tidsskrift" og det var denne publikation, som i relativt uforandret form i 1921 skiftede navn til NFT. NFT  er flere gange blevet moderniseret og fra 2009 publiceres artiklerne på Internettet (www.nft.nu). Det kan imidlertid konstateres, at indholdet af NFT vil være uforandret. Målsætningen er også fortsat et fælles nordisk tidsskrift – det eneste af sin slags – med plads til udførlige redegørelser, dybtgående problemanalyser og debat inden for alle de områder, som påvirker den private forsikringsvirksomhed. At NFT nu findes på nettet indebærer en række fordele for læserne i form af avancerede søgefunktioner og forbedrede muligheder for spredning af indholdet.

 

  

Norsk logotyp

Dansk logotyp

Svensk logotyp

Kontakt vores redaktører
Ønsker du at få en artikel publiceret, har du ønsker og ideer til indholdet i Nordisk Forsikringstidsskrift eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores redaktører.
Claus
Danmark
Claus Tønnesen
Redaktør. Juridisk rådgiver hos Forsikring & Pension.
Avatar
Norge
Redaktør
Den norske Forsikringsforeningen
Carl-Henrik
Sverige
Carl-Henrik Knutsson
Redaktør. Tidligere intern kommunikationschef hos Försäkringsaktiebolaget Skandia.