Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Maria Clausen
Med omkring 50.000 motorkøretøjer på danske nummerplader, som i princippet kørte rundt i trafikken uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, mente DFIM, det var på høje tid at indføre en lov, der kunne reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Nu omkring 18 måneder efter loven trådte i kraft er der ca. 12.250 uforsikrede køretøjer tilbage

Hållbarhet högt på Pensionsmyndighetens agenda

Folketrygd
Daniel Barr
Nordisk försäkringstidskrift har vänt sig till Pensionsmyndigheten och dess generaldirektör Daniel Barr för att få veta hur myndigheten har tagit sig an pensionsfrågan hittills och vilka de framtida utmaningarna är.

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Rådgivning
I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Alle artikler i dette nummer

SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi

SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi

Kategori: Rådgivning |
Forfatter: Karin Lindblad

I artikeln intervjuas VD för Sveriges Försäkringsförmedlares förening om aktuella frågor

InsureSec: Det ska vara lätt att göra rätt

InsureSec: Det ska vara lätt att göra rätt

Kategori: Rådgivning |
Forfatter: Jenny Nilsson

VD för Insuresec, Jenny Nilsson, intervjuas i artikeln bl.a. om hur branschens självreglering fungerar.

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Kategori: Rådgivning |

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Med omkring 50.000 motorkøretøjer på danske nummerplader, som i princippet kørte rundt i trafikken uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, mente DFIM, det var på høje tid at indføre en lov, der kunne reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Nu omkring 18 måneder efter loven trådte i kraft er der ca. 12.250 uforsikrede køretøjer tilbage

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Artikeln handlar om behovet av att stärka öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete som jag tror kan vara intressant att publicera i Nordisk Försäkringstidskrift. I artikeln diskuteras brister i öppenheten när det gäller beslutsfattande, samråd och möjligheterna att ta del av handlingar hos EIOPA. I artikeln berörs också FI:s roll i EIOPA-arbetet och de möjligheter till insyn som den svenska offentlighetsprincipen kan ge i sammanhanget.

Räknesnurror bidrar till ökat intresse för pensionen

Räknesnurror bidrar till ökat intresse för pensionen

Kategori: Forbrugerspørgsmål |
Forfatter: Carita Lindborg

I artikeln berättas om hur Konsumenternas Försäkringsbyrå räknesnurror ökar förståelsen för vad som händer när man gör förändringar av sitt pensionssparande.

Hållbarhet högt på Pensionsmyndighetens agenda

Hållbarhet högt på Pensionsmyndighetens agenda

Kategori: Folketrygd |
Forfatter: Daniel Barr

Nordisk försäkringstidskrift har vänt sig till Pensionsmyndigheten och dess generaldirektör Daniel Barr för att få veta hur myndigheten har tagit sig an pensionsfrågan hittills och vilka de framtida utmaningarna är.

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor.