Internationella försäkringsprogram – en orientering

Article author: Birger Nydrén
Position: Senior Counsel
Organization: Grönberg Advokatbyrå
About:

Birger Nydrén knöts till Grönberg 2012 som konsult, efter ett tiotal år som chefsjurist för industriförsäkringsgivaren Zurich Insurance´s svenska, och sedermera nordiska verksamhet, och dessförinnan som chefsjurist för Trygg-Hansas företagsförsäkrings-verksamhet sedan början av 1990-talet.

Birger är också civilingenjör i byggteknik och hade i den egenskapen, före sina juridikstudier, ansvar för olika byggprojekt hos Skanska. Under juridikstudierna arbetade Birger delvis på dåvarande Byggnadsstyrelsens juridiska avdelning och efter tingstjänstgöring och masters examen vid UCLA i USA fortsatte han sin juristkarriär som bankjurist hos SEB koncernjuridik, varifrån han sedan kom till Trygg-Hansa.

Birger räknas som en av de främsta experterna i Sverige på skadeförsäkringsjuridik angående företagsförsäkring och har vid några tillfällen, vid sidan av sin anställning hos Zurich, varit skiljeman i försäkrings- och återförsäkringstvister.

Birger har också engagerat sig i de teoretiska aspekterna av skadestånds- och försäkringsrätten och i det sammanhanget skrivit ett flertal uppsatser och andra artiklar bl a i Svensk Juristtidning och Juridisk Tidskrift.


Edition:
2, 2013
Language: Swedish
Category:

Begreppet ”internationellt försäkringsprogram” kan tyckas vara lite av en anomali mot bakgrund av att såväl lagstiftning – både rörelseregler och avtalsregler – som marknadsförutsättningar och sedvana, i viss mån även riskexponering, är utpräglat nationell i fråga om försäkring.  Inom EES-området har visserligen rörelsereglerna harmoniserats, så att försäkring numera även kan tillhandahållas genom s.k. gränsöverskridande verksamhet inom EES-området, men jämfört med de övriga nämnda faktorerna utgör rörelsereglerna i praktiken ett ganska underordnat hinder mot en verkligt internationell försäkringsmarknad.  Köpbeteendet är utpräglat nationellt, även beträffande företagsförsäkring i huvudsak, och lär så förbli under lång tid. Det gäller i stor utsträckning också i fråga om s.k. industriförsäkring, dvs skadeförsäkring för stora industriföretag eller kvalificerade tjänsteföretag.

 

Man skulle emellertid kunna säga, till synes något paradoxalt, att den nationella karaktären av industriförsäkring medverkar till en efterfrågan av internationella försäkringsprogram. Internationella försäkringsprogram avser i allmänhet just industriförsäkring, och den här artikeln rör enbart sådan försäkring och annan företagsförsäkring. Köparen av ett internationellt försäkringsprogram, som regel moderbolaget i en internationell koncern, föredrar ofta ett försäkringsupplägg enligt kända regler och bruk i sitt hemvistland.

 

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.