Sök artikel

Sökningen gav 939 träffar, visar 841 - 850

Årsberetning for Assurandør-Societetet

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Övrigt | Författare: Bent Knie-Andersen

På Assurandør-Societetets vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. Vi er glade for, at så mange repræsentanter for folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder såvel som for andre organisationer samt pressen traditionen tro viser os den interesse at deltage i vort årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til erhvervsministeren og økonomiministeren, som begge har gjort os den ære at komme til stede for at overvære årsmødet, og som også begge glædet os ved at love at ville komme med indlæg på mødet.

The legal control of risk management in the field of insurance

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Försäkringsrätt, Försäkringsteknik | Författare: Bill W. Dufwa

A. Introduction 1. The main task of private insurance business is to manage risks. Rules applicable to this activity, insurance law, has the main function of controlling this management. They can be divided into three groups. 2. The first one consists of the supervisory law. This part of insurance law gives rules of the society´s control of insurance business. Many important and general principles of how insurance business must be driven can be derived from these rules. On the whole they give the frame of the room given the insurers in their activity.

The production account of insurance enterprises - The link between the business accounts of insurance enterprises and the production account in the European System of Accounts

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: August Götzfried, John Walton

For several years Eurostat2 has been developing a European statistical system on insurance enterprises: Eurostat’s Insurance Services Statistics. One of the main aims of this work was to receive aggregated data on EU insurance enterprises at Eurostat on a regular base from the competent national authorities (i.e. the national insurance supervisory bodies or the national statistical offices).

Försäkringskonsumenten i Finland har ett gott skydd

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Irene Luukkonen

I försäkringsfrågor är konsumentens ställning tryggad genom försäkringsavtalslagen och annan lagstiftning. Vid frivilliga försäkringar kompletteras skyddet av konsumentskyddslagstiftningen. De centrala principerna finns i konsumentskyddslagen, och dess stadganden om marknadsföring, avtalsvillkor samt jämkning och tolkning av avtal tillämpas också på försäkringsområdet.

Folksams datahistoria 1945 - 1985

Utgåva: 1 / 1996 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Olli Aronsson

Dag Wedmalm och Christian Rydberg har under flera decennier med fast hand och glimten i ögat framgångsrikt drivit Folksams datautveckling från hålkorts-epoken till etablering av landsomfattande terminalsystem. I en mycket ingående, faktaspäckad och öppenhjärtlig redovisning med bra illustrationer har detta sällsynta radarpar också beskrivit denna spännande period i boken "Folksams datahistoria 1945 - 1985".

Kollokvium om "Fortolkning af Forsikringsvilkår"

Utgåva: 1 / 1996 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Henning Jønsson

I april 1995 arrangerede Det danske selskab for Forsikringsret (AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår. Kollokviet havde deltagelse af 80 danske jurister, der arbejder med forsikringsret, det være sig i forsikringsselskaber, advokatkontorer, organisationer, undervisningssektoren eller i forvaltningen. Kollokviet var bygget op, så man startede med at se på dansk lovgivnings bestemmelser om ensidigt affattede forsikringsvilkår, hvorefter man behandlede EUdirektivernes indflydelse på sådanne vilkår, herunder lovvalgsregler og ”General Good”. Formiddagen sluttede med en højesteretsdommers gennemgang af konkrete sager for at belyse, hvordan domstolene fortolkede forsikringsvilkår. Om eftermiddagen fik deltagerne i kollokviet lejlighed til at fremkomme med forslag til en ny definition på et forsikringsretligt ulykkestilfælde. Inden kollokviet var deltagerne gjort bekendt med relevant praksis på området.

Skandia 1979 – 1994 - Planerade och realiserade strategier

Utgåva: 1 / 1996 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Anders Friman, Per Friman, Per Svensson

Försäkringsbranschen har under de senaste decennierna genomgått väsentliga förändringar. Bakom förändringarna ligger förändrade strategier, som i sin tur är följden av en rad beslut. Här analyseras strategiska förändringar med anknytning till finansiella tjänster i Skandia-koncernen under 1979-1994 mot bakgrund av Henry Minzbergs teorier.

Sidor