Sök artikel

Sökningen gav 953 träffar, visar 21 - 30

Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Övrigt | Författare: Nir Kaminer

En av de främsta orsakerna bakom den ständiga ökningen av sjukvårdskostnaderna världen över är överutnyttjandet av sjukvårdstjänster, även kallat överbehandling, överanvändning och slöseri. Överanvändningen av sjukvårdstjänster ses som den största faktorn bakom förhöjda sjukvårdskostnader. Sjuttio procent av försäkringsbolagen globalt identifierar överanvändning som läkare som rekommenderar för många tjänster (Willis Towers Watson, 2019). Författaren beskriver i artikeln hur man komma tillrätta med detta.

Ett nytt hotlandskap

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Digitalisering, Risk | Författare: Christoffer Söderlund

Christoffer Söderlund, konsult inom cybersäkerhet på Transcendent Group, betonade på en konferens nyligen, att vi måste förstå att cyberhoten ingår i den verklighet som vi lever i. Planeringen för hur företagen skyddar sig måste ingå i företagets övergripande strategi. En viktig fråga där är att fundera över hur och på vilka sätt cyberhoten påverkar medarbetarna och verksamheten.

Svenska företagsföretag klarat sig bra under pandemin

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Övrigt | Författare: Magnus Vesterlund

– Att svenska försäkringsföretag har klarat sig bra beror bland annat på att den finansiella ställningen var god i branschen innan pandemin tog fart, sa Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, när han inledde presentationen av omvärldsrapporten inför 2021 Hur påverkas försäkringsbranschen av covid-19?

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Försäkringsrätt, Konsumentfrågor | Författare: Karl-Fredrik Björklund

En fråga som har intresserat många är möjligheten att försäkra sig mot skadestånd och sanktionsavgifter. Rättsläget är oklart i många länder, bland annat i Sverige. GDPR är visserligen en EU-förordning som binder rättsordningarna i samtliga medlemsländer, men prövningen av om skadestånd och sanktionsavgifter enligt GDPR är försäkringsbara avgörs av nationell försäkringsrätt. I artikeln redogör författaren för dessa frågor utifrån svensk rätt.

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Claus Tønnesen

Med det såkaldte ECN+-direktiv fra 2018 lægges der op til en række nye beføjelser for konkurrencemyndighederne i EU-landene og til et helt nyt sanktionssystem, som alvorligt svækker retssikkerheden for virksomhederne. I Danmark vil direktivet blive overimplementeret, da tilsvarende regler også kommer til at gælde for rent danske sager.

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Jessica Polfjärd

Förra sommaren hölls val till Europaparlamentet. En av de svenska ledamöter som kom in då var Jessica Polfjärd (m), tidigare riksdagsledamot. Nft ställde frågan till henne om hon kunde ge en kortfattad sammanfattning av sitt första år som europaparlamentariker: Vad har varit mest givande respektive den största utmaningen – och vad har varit mest överraskande?

Sidor