Sök artikel

Sökningen gav 15 träffar, visar 11 - 20

Er insentivene til å forebygge «klimaskader» for små?

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

I skrivende stund er det COP21 forhandlinger i Paris om ny klimaavtale. Troen på en mer forpliktende avtale enn i COP15 i København er stor. Det er nå ytterst få som mener at klimaendringene ikke skyldes vårt overforbruk av jordas fossile brennstoff. Men forhandlingene i COP21 handler ikke bare om utslippskutt. De handler om hvordan vi skal kunne tilpasse oss klimaendringene. Risikoen for og kostnadene rundt skader etter flom, stormflo, storm, skred og oversvømmelser har stor fokus globalt. I Norge har fokuset begynt å øke. Byene vokser verden rundt, også i Norge. Og med fortetning og flater av asfalt og betong, samt et stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsledninger, blir resultatet oversvømmelser der vann og kloakk fyller opp kjellere og hus. I tillegg blir veier og kloakksystemer ødelagt. Veier stenges, og virksomheter og sykehus lammes. Myndighetene vet ikke hva de totale kostnadene er. Kommunene vet ikke hvor risikoen for skade er størst, eller hvor skaden vil ramme neste gang. En slik mangel på kunnskap gjelder for det som defineres som naturskader (elveflom, skred, stormflo, storm), men kanskje i enda større grad for oversvømmelser. Og her står kommunene uten hjelp fra nasjonale myndigheter som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Forsikringsselskapene samler og systematiserer skader på årsak, tid og sted, og kan si mest om hva det koster. Uten å vite hva slike «klimarelaterte» skader koster samfunnet totalt sett, hva som er årsaken til skadene, eller hvor de sårbare områdene befinner seg, vil planarbeidet og forebyggingstiltak baserer seg på for mye tilfeldigheter.

EU-reguleringen af forsikringsbranchen på afveje

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tillsyn | Författare: Claus Tønnesen

Reguleringen af forsikringsbranchen forøges og bliver endnu mere kompleks i disse år. Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikring og arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA, spiller en væsentlig rolle i udviklingen, som langtfra altid forekommer at være til glæde for forbrugerne og andre forsikringskunder. Der er behov for reformer og mere politisk kontrol med udviklingen

Gröna obligationer: ett eftertraktat innehav

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Kajsa Brundin

En marknad för gröna obligationer har uppkommit och växt kraftigt; med fler aktörer och nya former av gröna obligationer. Men vad är egentligen en grön obligation? Och gör de verkligen någon skillnad? Kajsa Brundin, som är ansvarig för produktanalyser och hållbarhetsfrågor på Söderberg & Partners, reder ut begreppen för oss.

Flyktingströmmar och antibiotikaresistens några av ämnena på SCORs livkonferens

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring, Risk | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

På SCOR/Swedish Res årliga livkonferens var det två mycket aktuella ämnen som stod i fokus. Förre statsministern Fredrik Reinfeldt talade om de förändringar i både Europa och övriga världen som vi upplever just nu inte minst flyktingströmmarna. Och Annika Hahlin från Strama talade om riskerna med den ökade antibiotikaresistensen i världen.

Sidor