Sök artikel

Sökningen gav 14 träffar, visar 11 - 20

Att utvärdera hållbara fondförsäkringar

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Kajsa Brundin

Kajsa Brundin, produktanalysansvarig på Söderberg & Partners, intervjuas om den hållbarhetsrapport kring fondförsäkringar som företaget presenterade i maj. Undersökningen omfattade de fjorton fondförsäkringsbolag som Söderberg & Partners fondförsäkringsanalys normalt omfattar. För att presentera analysens resultat, har företaget utnyttjat sin sedvanliga trafikljusmodell. Resultatet blev att tre bolag fick grönt betyg, fyra fick rött betyg.

Er ordningen for legemiddelansvarsforsikring i Norge EØS-forenlig?

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Christian Kjellby Nesset, Katrine Lillerud

I 2003 fant EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at den norske forsikringsordningen for legemiddelansvar var konkurransebegrensende og følgelig i strid med EØS-avtalens artikkel 53. Ordningen ble avviklet og erstattet med en hasteløsning. 12 år er gått, loven er ikke oppdatert, og den ordning som ble etablert gjennom hasteløsningen i 2004 er fortsatt gjeldende. Selv om det formelt kan se ut som om konkurransen er fri på området for legemiddelansvarsforsikring, kan det stilles spørsmålstegn ved om den gjeldende ordningen i praksis virker mer konkurransedempende enn den tidligere ordningen. Den lovpålagte legemiddelansvarforsikringen gir i dag kun èn forsikringsmulighet. Små justeringer i dagens praksis vil åpne for konkurranse innenfor en lovpålagt ordning som Legemiddelansvarsforeningen i dag har full kontroll over.

Myter om ytelsespensjon

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Knut Dyre Haug

Jobb i 30 år og få 66 prosent av din sluttlønn som pensjon, resten av livet. Høres ikke det ut som en god avtale? På papiret, ja, men realiteten er ofte en annen. Rundt 180 000 arbeidstakere i privat sektor og alle i offentlig sektor er aktive medlemmer i ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsløftet i disse ordningene var en viss prosent av sluttlønn i pensjon, som oftest 66 prosent, gitt lang nok tjenestetid i ordningen – som regel minst 30 år. Dessverre er det altfor få som er klar over at den faktiske pensjon ofte vil bli langt lavere enn forespeilet. I 2011 trådte pensjonsreformen i kraft. Som en konsekvens av dette er folketrygden lagt om fra et ytelsesbasert til et innskuddsbasert pensjonssystem. De viktigste prinsippene i reformen er at hvert år i arbeidslivet gir økt pensjonsopptjening, fleksibelt uttak av alderspensjon for å øke yrkesdeltakelsen blant seniorene og at din årlige pensjon reduseres i takt med økende levealder i befolkningen. Disse prinsippene harmonerer dårlig med en ytelsesbasert pensjonsordning, som lover deg et bestemt pensjonsnivå etter en forhåndsbestemt tjenestetid. I sum er det en rekke ulemper ved ytelsespensjon som folk ikke er klar over. Vi kan godt kalle dem myter om ytelsespensjon, og vi bidrar gjerne til å avlive noen av dem.

Sidor