Sök artikel

Sökningen gav 14 träffar, visar 1 - 10

Trender på finansmarknaden

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Günther Mårder

I den här intervjun med Günther Mårder, VD på förtagarna och tidigare sparekonom på Nordnet, får vi en bild av de olika trender som nu råder på finansmarknaden. – Det vi sett under senare år är en extrem avkastningsjakt. Räntorna har gått ner, vilket inneburit en skjuts åt både aktier och bostadsmarknad. Investerare har inte märkt av särskilt stora svängningar på börsen och det har fått dem mer riskbenägna. För Nordnets del märks det att kunderna blev alltfler, från normalt 100-170 nya kunder per dag till över 400. Det här är ett tydligt tecken på att vi börjar närma oss toppen på börsuppgången, konstaterar Günther Mårder.

Hur blev vi med negativ ränta?

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Anna Öster

– Inköpschefsindex är en indikator, som tidigt visar vart ekonomin är på väg. Även om vi kunde se en viss nedgång i siffrorna för USA under första kvartalet i år, tycker jag ändå att bilden kvarstår av ett USA som går starkt framåt, medan Europa håller sig precis ovanför vattenytan. Det sa Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar AB, när vi träffade henne för en intervju kring den negativa räntan.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 18,6 milliarder kroner før skattekostnad for 2014. Dette er en resultatforbedring på 4,2 milliarder kr i forhold til 2013. Hovedårsaken er noe færre storskader innenfor brann, vann og natur og et godt resultat i motorvognforsikring, ifølge statistikk fra Finans Norge. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt. Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising. Resultatgraden (resultatet av ordinær drift i forhold til premieinntekten) økte i 2014 hovedsakelig som følge av lavere erstatninger. Netto finansinntektene er på linje med 2013. Soliditetsgraden (egenkapital, sikkerhetsavsetninger og skattefrie avsetninger i forhold til premieinntekten) økte fra året før. Egenkapitalen i 2014 økte fra 47 milliarder i 2013 til 49 milliarder kr. Premieinntektene økte med nesten 5 prosent fra året før, mens netto erstatningskostnadene (etter eventuell reassuranse) ble redusert med 1 prosent. Dette gir noe lavere skadeprosent, fra 69,1 i 2013 til 65,2 i 2014.

Flood Re – ett världsunikt initiativ för försäkring mot översvämning

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Miljöfrågor, Skadeförebyggande, Övrig skadeförsäkring | Författare: Peter Ek

Rapporten redogör för Flood Re som är ett unikt brittiskt initiativ mellan den brittiska regeringen och den brittiska försäkringsbranschen. Flood Re ska garantera att försäkringar mot översvämningar förblir tillgängliga och tillhandahålls till ett överkomligt pris för de försäkringstagare i Storbritannien vars fastighet eller egendom ligger i områden med hög översvämningsrisk. Flood Re ska omfatta de hushåll som har högst risk för översvämning, vilket uppskattningsvis rör sig om 200 000-500 000 hushåll. Dessa skulle annars ha svårt att hitta en försäkring till ett överkomligt pris på den öppna marknaden.

God idé att se över försäkringsskyddet inför sommarens resor

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Konsumentfrågor, Skadeförsäkring | Författare: Gabriella Hallberg, Patric Nilsson

Så här i semestertider kan det vara särskilt aktuellt att se över sitt reseskydd, om du funderar på att resa utomlands. Även du som själv arbetar i försäkringsbranschen – men kanske inte just med reseförsäkringar- kan få frågor om reseskyddet. Det kan därför vara värt att friska upp minnet. Det finns en del fallgropar som det kan vara värt att tänka på. Vi har intervjuat Gabriella Hallberg på Konsumenternas Försäkringsbyrå och Patric Nilsson på Utrikesdepartementet.

Teoretiske og praktiske sider ved erstatningsutmålingen i internasjonale bilskader

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Patrik Linsbauer

Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som Patrik Linsbauer leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den siste i en rekke av fire, og den bygger på andre del i studiens kapittel 5, ”Erstatningsutmåling”. I forrige artikkel i Nordisk Forsikringstidskrift 1/2015 presenterte forfatteren viktige avgjørelser om tematikken i EU-domstolen, i Storbritannia, i Frankrike og i Menneskerettsdomstolen. I aktuell utgave av Nordisk Forsikringstidskrift avsluttes serien med noen teoretiske betraktninger om generelle erstatningsrettslige prinsipper, og en oppsummering av forfatterens erfaringer med oppgjør i utlandssaker.

Sidor