Sök artikel

Sökningen gav 13 träffar, visar 1 - 10

Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

Utgåva: 1 / 2014 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Knut Francke

Pöyry Management Consulting (Norway) AS utarbeidet en rapport for Finans Norge, NHO og KS om muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge. Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres. I denne artikkelen er det framhevet en del sentrale poenger fra rapporten.

Folksams väg framåt

Utgåva: 1 / 2014 | Kategori: Ledarskap, Övrigt | Författare: Jens Henriksson

Den 1 september 2013 blev Jens Henriksson VD och koncernchef för Folksam. Ett halvår senare stod han inför ett auditorium bestående av medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen, för att berätta om sina intentioner med Folksam.

Naturskadeåret 2013

Utgåva: 1 / 2014 | Kategori: Miljöfrågor, Skadeförsäkring | Författare: Tonje Westby

Naturskadehendelsene i 2013 ligger an til å gi naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en dobling fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner.

Öppna kort i försäkringsbranschen gynnar alla

Utgåva: 1 / 2014 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Olle Schmidt

Europaparlamentet röstade med sex rösters marginal nej till att införa europeiskt provisionsförbud i sin omröstning i Strasbourg om försäkringsförmedlardirektivet, IMD2, den 26 februari. Men full transparens ska enligt parlamentet gälla för avgifter och provisioner vid förmedling av sparförsäkringar, skriver EU-parlamentarikern Olle Schmidt, Folkpartiet.

Sidor