Om Nordisk Försäkringstidskrift

Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) publiceras i samarbete mellan försäkringsföreningarna i Danmark, Norge och Sverige. Tidskriften började publiceras med fyra nummer per år 1921 och fram till 2009 ingick också Försäkringsföreningen i Finland i samarbetet. NFT publicerar artiklar främst för att tillgodose de nordiska föreningarnas medlemmar med information och analyser av såväl aktuella frågor som historiska tillbakablickar för att öka kunskapen om försäkring. Artiklar behandlar en mängd olika synvinklar om privat försäkring, statliga försäkringslösningar och interaktionen mellan stat och marknad, såväl nationellt som internationellt. 

 

Det första numret av NFT kom således 1921 men redan 1878 började SFF att som en del av sin upplysningsverksamhet publicera ”Försäkringsföreningens Tidskrift” och det var denna som i relativ oförändrad form 1921 bytte namn till NFT. Tidskriften har flera gånger moderniserats och från 2009 publiceras artiklarna på Internet (www.nft.nu). Målsättningen är emellertid oförändrad, en gemensam nordisk facktidskrift – den enda i sitt slag – med plats för utförliga redovisningar, inträngande problemanalyser och debatt inom alla de många områden som idag påverkar den privata försäkringsverksamheten. Att NFT nu finns på nätet innebär en rad fördelar för läsare i form av avancerade sökfunktioner och en annan möjlighet till spridning av innehållet. 

 

Varmt välkomna att skicka era manus eller idéer om artiklar till respektive lands redaktör eller chefredaktören.  

Manusstopp Nft 2/2020: 20 maj

 

Redaktör Danmark: Claus Tønnesen, ct@forsikringogpension.dk 

 

Redaktör Norge: Leif Osland som är direktör för Finans Norge (FNO). Osland är också ordförande för den norska försäkringsföreningen, Leif.Osland@fno.no 

 

Redaktör Sverige, chefredaktör och ansvarig utgivare: Carl-Henrik Knutsson, carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se  

 

Observera att författarna själva ansvarar för innehållet i artiklarna och att detta inte nödvändigtvis speglar respektive försäkringsförenings åsikter.   

 

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en ideell förening vars verksamhetsområden utgörs av utbildning, seminarier, kurser, debatter, platsannonssajten Forsakringsjobb.se, förlag, utgivning av webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift, stipendieutdelning, stiftelseadministration, förvaltning av stiftelsekapital samt organisering av studieresor. Svenska Försäkringsföreningens verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och eventuellt överskott investeras fullt ut i verksamheten och i nya projekt. SFF har en stor del av branschens företag som företagsmedlemmar

.

 

 

 

 

 

 

 

DNF Logo