Nya regler om försäkringspreskription?

I december 2010 avlämnade författaren en departementspromemoria (Ds 2011:10) med förslag till nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL) om preskription av försäkringsersättning m.m. Nu har remissyttrandena över promemorian kommit och författaren gör i artikeln en beskrivning av det aktuella läget.

 

Artikeln motsvarar väsentligen ett föredrag hållet vid Trafikskadenämndens jubileum 10 november 2011.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.