Nya regler om försäkringspreskription?

Artikel forfatter: Bertil Bengtsson
E-mail: bertil.bengtsson1@telia.com
About:

Bertil Bengtsson är f.d. justitieråd och f.d. professor i civilrätt vid Stockholms och Uppsala universitet. Numera är han adjungerad professor vid Luleå Tekniska universitet.


Utgave:
4, 2011
Sprog: Svensk
Kategori:

I december 2010 avlämnade författaren en departementspromemoria (Ds 2011:10) med förslag till nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL) om preskription av försäkringsersättning m.m. Nu har remissyttrandena över promemorian kommit och författaren gör i artikeln en beskrivning av det aktuella läget.

 

Artikeln motsvarar väsentligen ett föredrag hållet vid Trafikskadenämndens jubileum 10 november 2011.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.