Ersättning till brottsoffer

 

I denna artikel kommer relationen mellan överfallsersättning i hemförsäkringarna och brottsskadeersättning att vara föremål för diskussion och utvärdering. En bakomliggande frågeställning är vilka för- och nackdelar som finns med två ersättningssystem som reglerar samma typ av skador. Överfallsskyddet omfattar normalt, utöver överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Nedan kommer dock endast fokuseras på överfallsersättningen.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil

 

 

BilagaStorlek
169.57 KB