Ersättning till brottsoffer

Artikkelforfatter: Sandra Friberg
Position: Lektor
E-mail: Sandra.Friberg@jur.uu.se
Organization: Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
About:

 

Anställningar (i urval)

Lektor Juridiska institutionen, Uppsala Universitet fr.o.m. 2012-01-01

Gästlärare Juridiska institutionen, Uppsala Universitet 2011

Doktorand Juridiska institutionen, Uppsala Universitet 2005-2010

Gästlärare Juridiska institutionen, Uppsala Universitet 2003-2005

 

Utbildning

Jur. Dr-examen (civilrätt, ssk. skadeståndsrätt), dec. 2010

Jur. kand.examen, mars 2003

Universitetsstudier i humaniora (bl.a. litteraturvetenskap)                              

 

Priser, utmärkelser etc.

Årets Uppsalastudent, 2000

Karnovpriset, 2011

Benzeliusbelöning (Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala), 2011

Stipendium från Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, 2011


Udgave:
4, 2011
Språk: Svensk
Kategori:

 

I denna artikel kommer relationen mellan överfallsersättning i hemförsäkringarna och brottsskadeersättning att vara föremål för diskussion och utvärdering. En bakomliggande frågeställning är vilka för- och nackdelar som finns med två ersättningssystem som reglerar samma typ av skador. Överfallsskyddet omfattar normalt, utöver överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Nedan kommer dock endast fokuseras på överfallsersättningen.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil