Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Randi Mørk
Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2017 var innbetalt premie på 93 milliarder kroner. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 81 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 82 milliarder kroner.

Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990–2016

Denna artikel är en sammanfattning av den nyligen utgivna boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016. Bakgrunden till boken var ett initiativ av representanter från Skandia i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria – som förvaltar bolagets arkiv – som önskade att fylla den kunskapslucka som fanns om bolagets historia från 1990 och fram till 2016.

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Risiko, Skadeforsikring
Claus Tønnesen
Den 1. juli 2019 ændres den danske forsikringsordning for NBCR-terrorskader til en offentlig erstatningsordning. Den nye lov vil sikre alle danske borgere og virksomheder erstatning som følge af terrorskader, hvor der er anvendt NBCR-våben. Loven omfatter skader på fast ejendom, løsøre, biler, togmateriel og skibe. Eneste betingelse er, at de skadede genstande er brandforsikret.

Alle artikler i denne utgaven

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Kategori: Risiko, Skadeforsikring |
Forfatter: Claus Tønnesen

Den 1. juli 2019 ændres den danske forsikringsordning for NBCR-terrorskader til en offentlig erstatningsordning. Den nye lov vil sikre alle danske borgere og virksomheder erstatning som følge af terrorskader, hvor der er anvendt NBCR-våben. Loven omfatter skader på fast ejendom, løsøre, biler, togmateriel og skibe. Eneste betingelse er, at de skadede genstande er brandforsikret.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Kategori: Forbrukerspørsmål |
Forfatter: Randi Mørk

Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2017 var innbetalt premie på 93 milliarder kroner. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 81 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 82 milliarder kroner.

Unik modell i Västerås för riskhantering

Unik modell i Västerås för riskhantering

Kategori: Risiko |

Västerås stad har skapat en modell för integrerad riskhantering som är tämligen unik för svenska kommuner. Genom den har biträdande säkerhetschef Christopher Forsberg och hans kollegor lyckats få ihop sju olika Risk Management-dokument till en enda modell.

Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990–2016

Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990–2016

Denna artikel är en sammanfattning av den nyligen utgivna boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016. Bakgrunden till boken var ett initiativ av representanter från Skandia i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria – som förvaltar bolagets arkiv – som önskade att fylla den kunskapslucka som fanns om bolagets historia från 1990 och fram till 2016.

Skadeåret 2018 i Norge – snørik vinter, tørr sommer og våt høst

Skadeåret 2018 i Norge – snørik vinter, tørr sommer og våt høst

Kategori: Skadeforsikring |
Forfatter: Kari Mørk

I følge innrapporterte tall til SSB, viser foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper et samlet overskudd på litt under 9 milliarder kroner før skattekostnad for 2018. Dette er nesten en halvering av resultatet fra 2017. Reduksjonen skyldes at både skadeprosenten og kostnadsprosenten har økt.

 Robotar i fokus på Försäkringsföreningens årsmöte

Robotar i fokus på Försäkringsföreningens årsmöte

Kategori: Annet |

I artikeln får vi ett sammandrag av vad som hände på Svenska Försäkringsföreningens årsmöte 2019, liksom några höjdpunkter från den upptäcktsfärd som Adam Hagman från Robotdalen tog med deltagarna på kring robotar i vården.

Hur förändras försäkringsbranschen internationellt?

Hur förändras försäkringsbranschen internationellt?

Artikeln är ett sammandrag av seminariet Försäkringsbranschen i förändring – en internationell utblick, som arrangerades av Svenska Försäkringsföreningen

Forsikringssvindel - et samfunnsproblem

Forsikringssvindel - et samfunnsproblem

Forsikringsnæringen i Norge utbetalte erstatning for nærmere 100 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en utbetaling på 273 millioner kroner daglig! Å forvalte et slikt beløp er et enormt ansvar og medfører store forpliktelser - Likevel er det årlig et stort antall mennesker som svindler selskapene og stjeler fra felleskapet.

Brexit idag - Brexit imorgon – bara frågor - inga svar

Brexit idag - Brexit imorgon – bara frågor - inga svar

I artikeln ger några av deltagarna i en stipendieresa till London, arrangerad av Svenska Försäkringsföreningen, sin syn på Brexit och det som händer just nu på försäkringsmarknaden i Storbritannien.

Iakttagelser från en studieresa till New York

Iakttagelser från en studieresa till New York

I slutet av 2018 åkte ett antal medlemmar i Försäkringsföreningen till New York på en studieresa med fokus på försäkringar. Här är deras iakttagelser.

Vad händer på pensionsmarknaden?

Vad händer på pensionsmarknaden?

I början av april arrangerade Svenska Försäkringsföreningen ett heldagsseminarium kring pensioner. Den övergripande frågan gällde vad som lett fram till dagens val av försäkringsprodukter och vad det finns för tankar om framtidens liv- och pensionsverksamhet.