Tydliga ställningstaganden på VD-debatt med livperspektiv

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
4, 2012
Language: Swedish
Category:

I höstas arrangerade Svenska Försäkringsföreningen en VD-debatt, som hade inriktning på liv-relaterade frågor. Artikeln ger en kort sammanfattning av debatten.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.