Studieresa USA: Offentlig- och privat sjukvård utifrån ett försäkringsperspektiv – Amerikanska & svenska sjukvårdssystemen