Skylddiskusjon i trafikksaker: Regressregler i Norge, Sverige og Danmark

Article author: Patrik Linsbauer
Position: Skadekonsulent
E-mail: Patrik.Linsbauer@dnb.no
Organization: DNB Skadeforsikring
Edition:
4, 2013
Language: Norwegian
Category:

Artikkelen er et noe bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som Patrik Linsbauer leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den første i en planlagt rekke av tre, og den bygger hovedsakelig på studiens kapittel 4, ”Skylddiskusjon: trafikk- og fordelingsregler i Europa”. De to andre planlagte artiklene i rekken er utdrag fra kapitlene 5 og 6 i studien, som omhandler erstatningsutmåling ved skader i utlandet henholdsvis alternative tvisteløsninger.


I sin artikkel sammenligner forfatteren de norske, svenske og danske regressreglene og foreslår en harmonisering når det gjelder oppbyggingen. Formålet med denne artikkelen er ikke bare en – delvis kritisk – gjennomgang av reglene; den skal også inspirere og invitere til debatt.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).