Search article

The search produced 13 hits, showing 1 - 10

Nytt premiepensionssystem hett ämne vid rundabordssamtal

Issue: 1 / 2018 | Category: Public pension | Author: Svenska Försäkringsföreningen

I mitten av mars arrangerade Pensionsnyheterna och Ydrenas Communications en nätverksträff kring Pensionsgruppens förslag att reformera premiepensionens fondtorg. Avsikten var att låta olika intressenter belysa Pensionsgruppens förslag. Pensionsmyndigheten underströk att förändringen ska minska risken för problem med oseriösa aktörer, medan Fondbolagens förening tycker att Finansinspektionen ska agera snabbare och begära in underlag från utländska tillsynsmyndigheter för att rensa ut dessa oseriösa aktörer.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Issue: 1 / 2018 | Category: Labour insurance | Author: Fredrik Haugen

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte. Partene er LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstakerorganisasjonene skal nå forankre den nye ordningen hos medlemmene. De har frist til 1. juli 2018 med å gi endelig tilbakemelding på om medlemmene støtter ordningen. Denne artikkelen beskriver hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen.

IORP II kan føre til store forandringer i pensionssektoren

Issue: 1 / 2018 | Category: EU and international insurance | Author: Jesper David Jensen

IORP II-direktivet står overfor at skulle implementeres i dansk ret. Men da den danske pensionssektor allerede er underlagt Solvens II-direktivet, vil IORP-II direktivet ikke umiddelbart få stor anvendelse. I artiklen peges dog på, at presset fra udenlandske IORP, som kan levere arbejdsmarkedspension til danske kunder efter lempeligere IORP-minimumsregler, kan gøre det nødvendigt at udbrede anvendelsen af IORP II-direktivet til de danske leverandører af arbejdsmarkedspension. Konsekvensen kan dog blive en mere regulatorisk opdelt pensionssektor, og med forskelle i forbrugerbeskyttelsen.

Brexit – så påverkas försäkringsbranschen

Issue: 1 / 2018 | Category: EU and international insurance | Author: Rickard Ydrenäs

Om ett år lämnar Storbritannien den Europeiska Unionen. Trots fromma förhoppningar om att britterna till slut kommer att ändra sig måste försäkringsbranschen ställa in sig på att Brexit verkligen blir av. Det brittiska politiska klimatet är så förgiftat att det inte kommer att gå att backa bandet och ställa in Brexit. Som premiärminister Theresa May sagt, ”Brexit means brexit”. Det är en viktig utgångspunkt för en analys av de fortsatta Brexitförhandlingarna.

Forsikringsnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet

Issue: 1 / 2018 | Category: Risk, Damage prevention | Author: Harald Bjerke

Finansnæringen har i årenes løp utarbeidet en rekke rapporter som beskriver hvilke typer kriminell aktivitet som rammer næringen, dens utvikling og hvordan finansnæringen kan jobbe mot den. Felles for rapportene, enten de er til internt bruk eller er ment for offentligheten, er at de har vært laget for å gi leseren et bilde av hvor viktig innsatsen mot økonomisk kriminalitet er. Kriminalitet koster, og medfører enorme tap for finansnæringen - hvert eneste år. Regningen for dette er det kunden som får, ofte i form av dyrere forsikringer, økte gebyrer, osv.

Penger å spare på skadeforebygging?

Issue: 1 / 2018 | Category: Damage prevention | Author: Eva Jakobson Vaagland

Trygghet og sikkerhet er viktig for samfunnet, foretak, organisasjoner - og for hver enkelt av oss. Terrorattentat, brann, flom og ras grunnet klimaendringer er noe av det vi frykter mest, men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer de fleste av oss. Det er disse Skadeforebyggende forum (Skafor) er mest opptatt av.

-- Society seems to have put more effort into helping people reach old age than in helping them enjoy it.

Issue: 1 / 2018 | Category: Life and pension insurance | Author: Anina Grell, Lars Sommer-Hansen

People get older and older and people's needs for insurance and care change accordingly. On the same time, due to increased pressure on the states' budgets the benefits provided by the states are shrinking. What is really happening ? What do consumers really want ? And is the insurance industry ready to take part in the transition?

Pages