Liknande utmaningar i Tyskland som i Sverige

Article author: Eva Fluhr
Position: Affärsansvar för individmarknaden
E-mail: eva.fluhr@kpa.se
Organization: KPA
Edition:
4, 2018
Language: Swedish
Category:

 

I oktober arrangerade Svenska Försäkringsföreningen en i raden av populära, stipendiefinansierade studieresor. Den här gången gick resan till Frankfurt. Med sin långa historia som starkt finansiellt centrum i Europa, har staden mycket att erbjuda den som är intresserad av hur försäkringssystemet ser ut i Europa och hur detta påverkar den svenska försäkringsmarknaden.

Med på resan fanns Eva Fluhr, som på KPA Pension har affärsansvar för individmarknaden. Det handlar framförallt om kommun- och landstingsanställdas tjänstepension.

Utmärkt tillfälle att stanna upp

─ Anledningen till att jag sökte stipendiet var att jag var nyfiken på vad som händer i försäkringsvärlden utanför Stockholm. Arbetsveckorna är uppbokade och rullar på utan att man hinner reflektera. En sådan här resa är ett utmärkt tillfälle att stanna upp, inhämta mer kunskap och kunna reflektera över likheter och skillnader på andra ställen. Jag tycker också att det är kul att träffa nya människor och såg det här som ett tillfälle att göra det! säger Eva efter resan.

En annan deltagare på Frankfurt-resan var Sara Holander, Compliance Officer på Sirius International. Hon arbetar i en global verksamhet med regelefterlevnad inom återförsäkring.

─ Jag sökte resan, eftersom jag ville lära mig mer om försäkringsbranschen i Tyskland och om branschen ur ett europeiskt perspektiv. Jag har tidigare studerat tysk rätt i Heidelberg, inte långt ifrån Frankfurt, och tyckte det skulle vara roligt att återvända till dessa trakter. Jag såg även resan som ett tillfälle att skapa nya kontakter.

Digitalisering och hållbara investeringar

Det första besöket på resan var hos Allianz. Det är ett gammalt anrikt försäkringsbolag, grundat 1820. Idag är Allianz det marknadsledande försäkringbolaget i Tyskland med 30 000 anställda i Tyskland. Bolaget har också en stark internationell position med totalt ca 140 000 anställda.

─ Det var intressant att höra dem berätta om sina utmaningar, som påminner om de som återfinns här i Sverige: digitalisering, kostnadsfokus, byte av IT-system och investeringskunskap, säger Eva och fortsätter:

─ Just investeringar pratade de rätt mycket om och vi fick en bild av utmaningarna med att kunna leverera god avkastning framöver i en lågräntemiljö. Tyskarna vill ha garanti i sina produkter och många av Allianz kunder har garanterade räntor i sina pensionsplaner.

Allianz måste därför börja investera på ett annorlunda sätt för att fortsätta ge god avkastning till kunderna. Nu fokuserar man på hållbara investeringar och har satt upp riktlinjer för hur de ska arbeta med dessa investeringar framöver.

─ Det var speciellt intressant att få höra om bolagets arbete och utmaningar inom pensionsområdet. Man arbetar sedan många år med att digitalisera verksamheten och de digitala plattformarna utgör en god informationskälla för försäkringstagarna, berättar Sara.

Det finns inte några obligatoriska tjänstepensionsplaner i Tyskland. Tjänstepension erbjuds genom löneväxling och de tyska arbetstagarna föredrar garantilösningar. Lågränteläget innebär en utmaning för bolagen att leva upp till sina pensionsåtaganden.

─ Det var intressant och glädjande att höra att Allianz fokuserar på hållbara investeringar och att de har tagit fram en global strategi för sitt arbete på detta område, anser Sara.

─ Under besöket på Allianz, kunde vi notera att även i Tyskland är det ökad fokus på transparens. Kunderna vill ha råd, men inte betala för dem. Känns det igen? frågar Eva.

Ökat behov av privata pensionslösningar

Hoesch & Partner är en av de fem största ägarledda försäkringsmäklarna i Tyskland och har sitt huvudkontor i Frankfurt. En försäkringsmäklare som har funnits i över 35 år.

─ Medarbetarna är fast anställda och har, enligt företagspresentationen, inte någon press på sig att sälja. Jag undrar dock om det riktigt stämmer, menar Eva.

Kunderna är till större del privata, men man har också kommersiella kunder.

Även Hoesch & Partner startade sitt digitaliseringsarbete för länge sedan, redan i början av 1990-talet. Man ser också stora utmaningar med att vi lever längre och pensionen ska räcka under flera år.

─ Man berättade om att behovet av privata pensionslösningar växer, eftersom utbetalningarna från den statliga pensionen förväntas minska i takt med att antalet pensionärer och deras livslängd ökar. I dagsläget har 30 % av de tyska arbetstagarna valt att göra en löneväxling och man väljer pensionslösningar med låg risk, berättar Sara.

─ Det är också svårt att få till en hög avkastning gör att pensionerna blir lägre, konstaterar Eva. Även om det finns en rätt bra möjlighet att spara privat, Riester-Rente, kommer det att bli svårt att få pensionen att räcka till. De kommer nu att höja pensionsåldern till 67 år, även om det är lite oklart med hur övergången ska se ut.

Hon konstaterar också att när det gäller tjänstepension, är det bara ca 30 procent av de anställda i Tyskland som har det.

Besöket hos Hoesch & Partners avslutades med trevligt mingel på bolagets takterrass i härlig kvällssol och med utsikt över Frankfurts finanskvarter.

Dialog med länder även utanför EU

På EIOPA fick stipendiaterna träffa flera olika representanter från organisationen.

─ Vi fick höra om EIOPA:s uppdrag, mål och arbetsverktyg. Ett viktigt mål för EIOPA är att främja ett sunt regulatoriskt ramverk och åstadkomma en enhetlig praxis inom EU. För att uppnå detta har man ett nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter och även med de andra tillsynsmyndigheterna, EBA och ESMA. Det var intressant att höra att man även har en dialog med länder utanför EU för att främja ett införande av Solvency II på internationell nivå. Genom detta samarbete kan EU också dra lärdom av andra länder, menade Sara.

─ Det som jag tyckte var det mest intressanta var själva organisationen i sin helhet. De styrs av den Europeiska kommissionen och är en av tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Vi på bolagen i Sverige är ju vana vid att FI är vår tillsynsmyndighet, men det har ju många gånger fått sina uppgifter, som de ska övervaka, av EIOPA, poängterade Eva.

Erfarenheter och kontakter

Både Sara och Eva tycker att de har fått lära sig saker som de har nytta av i sitt vardagliga jobb.

─ I min roll som Compliance Officer tror jag att jag kan ha nytta av det jag lärt mig om hur EIOPA arbetar. Jag hoppas också kunna hålla kontakt med de andra deltagarna för fortsatt umgänge och erfarenhetsutbyte, säger Sara och Eva håller med:

─ Jag tror att jag kan ha nytta av att förstå kopplingen mellan FI och EIOPA. Dessutom är det bra att ha med sig insikten om att de stora utmaningar som finns i Sverige finns på andra ställen också. Pensionsbranschen är sig lik!

Rekommenderar andra att söka

Hur fick de båda då information om stipendieresan och skulle de rekommendera andra att söka?

─ Jag fick information om att det fanns stipendier att söka av min chef. Han har tidigare varit med på en sådan här resa och rekommenderade mig att söka. Jag har också en tidigare kollega som varit iväg på en resa och som talade varmt om den, berättar Eva och konstaterar att det är nyttigt att komma hemifrån och lära sig nya saker utifrån nya infallsvinklar.

─ Det är kanske inte alltid givet vad man kan ha nytta av framöver, men kunskap och insikter är bra att samla på! Alltid lär man sig något nytt! Dessutom är det en jättefin chans att vidga det egna nätverket och träffa människor från branschen, både liv och sak och från hela Sverige. Alla borde söka! uppmanar hon.

Även Sara kan varmt rekommendera andra att söka en stipendieresa:

─ Jag bär med mig minnet av en rolig, intressant och lärorik vistelse i ett sommarvarmt Frankfurt, tillsammans med ett trevligt gäng från den svenska försäkringsbranschen, säger hon till sist.