Search article

The search produced 14 hits, showing 1 - 10

Överlevnadsförsäkring -- Ett sätt att hantera risk i antikens Aten

Issue: 1 / 2013 | Category: Insurance history | Author: Åke Munkhammar

Åke Munkhammar beskriver i artikeln den attiske bondens strategi för att minimera risken att han och hans oikos skulle råka i obestånd på grund av skördeskada. Han undersöker också nästa led, den riskminimeringsstrategi som stormännen i sin tur tillämpade för att gardera sig mot att extrema händelser, där många av stormännens klienter kunde drabbas av samma yttre störning, skulle kunna ruinera stormannen.

Pages