Samfunnsansvar som en del av forretningsvirksomheten

Article author: Eli Bleie Munkelien
Position: Direktør samfunnsansvar
E-mail: eli.munkelien@klp.no
Organization: KLP
Edition:
1, 2013
Language: Norwegian
Category:

KLP har arbeidet lenge med samfunnsansvar.  Selskapet er Norges største livsforsikringsselskap, og leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig og privat sektor.


Når arbeidet med samfunnsansvar er vellykket, skyldes det at man har klart å knytte det til KLPs verdier og integrere fagområdet i viktige forretningsprosesser. Samfunnsansvar ligger ikke på siden av forretningsvirksomheten, men inngår i den. Da blir det relevant, forklarer direktør Eli Bleie Munkelien. De prosessene hun tenker på er bl.a. strategi, forretningsutvikling, ledelsesutvikling, risikohåndtering og ikke minst måling og rapportering.   

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)

 

 Lenke til Kontakt oss på KLP