Prosolviadomen - hur påverkar den försäkringsmarknaden för styrelse- och professionsansvar?

Article author: Henrik Rydén
Position: Chief Executive Officer
E-mail: henrik.ryden@jltrisk.se
Organization: JLT Northern Europe
About:
  • VD och Partner, JLT 2007-
  • Partner och ansvarig specialistmäklare, brotts- och ansvarsrelaterade risker, JLT 1998-2007
  • Partner och mäklare, Skog & Rosén, 1993-1998
  • Mäklare, Skog & Rosén, 1992-1993
  • Bolagsjurist, Optimum Finans, 1990-1992

Utbildning
Jur. kand. från Stockholms universitet.


Edition:
2, 2014
Language: Swedish
Category:

Prosolviadomen har analyserats intill sista kommatecken utifrån ett legalt perspektiv av i princip den samlade expertisen i Sverige. Denna artikel kommer inte tillföra något nytt i denna del och har heller inte några sådana ambitioner.

Utgångspunkten är istället att resonera kring vilken eventuell påverkan på riskselektering, premier och villkor Prosolviadomen kan komma att ha inom relevanta försäkringsområden. I artikeln berörs även försäkringsmarknadens dynamik i allmänhet och den svenska marknaden i synnerhet.

Innehållet i denna artikel bygger på ett föredrag för Svenska ICC, Avdelningen Finansiella Tjänster och Försäkring, den 22 januari 2014. Den utgår från författarens erfarenheter som försäkringsmäklare för VD & Styrelseansvarsförsäkring och Professionsansvarsförsäkring under två decennier.

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.