Populärt seminarium om boendeförsäkringar

För första gången arrangerade Svenska Försäkringsföreningen i slutet av januari ett seminarium kring hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Att behovet fanns av ett sådant seminarium bekräftas av det faktum att deltagarantalet översteg 80 personer.

Artikeln är en kort sammanfattning av det som avhandlades på seminariet. Vi räknar med att i kommande nummer av Nordisk försäkringstidskrift kunna publicera fördjupande artiklar i de olika ämnesområdena.

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.