Penger forplikter -- også i krevende tider

Article author: Tom Anders Stenbro
Position: Rådgiver samfunnsansvar
E-mail: tom.anders.stenbro@tryg.no
Organization: Tryg
About:

Leder av koordineringsutvalget for samfunnsansvar i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


Edition:
3, 2012
Language: Norwegian
Category:

Med urolige finansmarkeder, usikkerhet rundt eurosamarbeidet og med en voksende arbeidsledighet i Sør-Europa, tiltar fokuset på kostnadseffektivisering og rasjonalisering også her hjemme og i våre naboland. Men gjør tøffe tider det mindre forpliktende å være finans- og samfunnsaktør?

Mange opplever at en utpreget bunnlinjerasjonalitet preger interne diskusjoner om strategi og veivalg både i bank og forsikring, så vel som den offentlige finansdiskursen. Påvirket som vi er av de store europeiske økonomiene må det tas høyde for mer krevende tider og det blir opplagt viktig å styrke egen konkurransedyktighet i markedet.

Det er derfor ikke fremtidsvyer næringens ledere gjør seg til talspersoner for men snarere nøysomhet og innstramminger. Dette handler i bunn og grunn om å sikre bærekraft i egen forretningsdrift gjennom at kundene får gode produkter til fornuftige priser og at investorer får tilstrekkelig avkastning til å forbli i selskapene. På denne måten sikres rammevilkår for langsiktig foretningsdrift samt stabilitet i samfunnets økonomiske infrastruktur. Dette er ytterst samfunnsansvarlig.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)